‘Spreekuur Geldzaken’ in Winkelcentrum Zijdelwaard

Uithoorn – Op donderdag 6 juni is het eerste ‘Spreekuur Geldzaken’ in Winkelcentrum Zijdelwaard. Van 14.00 – 16.00 uur staat de deur van het Info- en Adviespunt open voor iedereen die zich zorgen maakt over vaste lasten, betalingsachterstanden of (dreigende) schulden. Het ‘Spreek-uur Geldzaken’ is gratis en een afspraak is niet nodig. Het spreekuur is onderdeel van een pilot die doorloopt tot eind oktober. 

Wethouder José de Robles (Werk en inkomen) is blij met de spreekuren. “We horen nog te vaak dat onze hulp moeilijk vindbaar is. Ook voor mensen met geldzorgen. Of dat het moeilijk is om die hulp in te schakelen. Deze spreekuren zijn bedoeld om mensen zo laagdrempelig mogelijk te helpen. Dat begint met luisteren naar de problemen die zij op tafel leggen. De klantmanagers preventie en vroegsignalering Schuldhulpverlening van Duo+ zijn daar goed in. Duo+ helpt de gemeente onder andere bij de ondersteuning van inwoners een laag inkomen.” 

Verschil
De wethouder benadrukt dat er een verschil is met andere vormen van ondersteuning bij financiële zorgen, zoals het Financieel Café van ‘Uithoorn voor Elkaar’. “Daar wordt de vraagsteller gekoppeld aan een ‘financieel maatje’. Die heeft meer tijd om naar alle inkomen en uitgaven te kijken, papieren te ordenen en overzichten te maken. Om uit te zoeken of een inwoner in aanmerking komt voor financiële hulp en die eventueel samen aan te vragen. Of desnoods schuldeisers te bellen om te kijken of een betaalregeling mogelijk is.”

Op het spreekuur geldzaken geven de klantmanagers uitleg, advies en contactgegevens van organisaties voor verdere hulp. Kort en bondig. Wethouder De Robels: “Dat werkt goed voor wie informatievragen heeft zoals: Heb ik recht op een uitkering? Wie kan me helpen met een DigiD aan te vragen? Hoe zit het met het Sport&Cultuurfonds voor kinderen, en volwassenen? Kan ik gebruik maken van het Declaratiefonds? Maar op het spreekuur kan een inwoner ook advies krijgen bij meer knellende hulpvragen als: Ik heb schulden of achterstanden, wat moet ik doen? Of: Ik heb een regeling getroffen maar ik kan deze niet nakomen, wat nu? De klantmanagers zijn getraind om uit te leggen welke oplossingen mogelijk zijn. In woorden die voor iedereen zijn te begrijpen. Dat is wat mij betreft de kracht van het Spreekuur Geldzaken.” 

De pilot loopt van donderdag 6 juni tot half oktober. Daarna beslist de gemeente of de Spreekuren Geldzaken in het Info- en Adviespunt in winkelcentrum Zijdelwaard worden voortgezet, en hoe vaak.

Op de foto: Wethouder José de Robles (Werk en inkomen). Foto aangeleverd door Gemeente Uithoorn.