Ter inzage: Voorontwerp Buitengebied-West

De Ronde Venen – Voor het westelijk deel van het buitengebied van De Ronde Venen wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid. Het college van B en W heeft dinsdag 23 mei besloten het voorontwerp vanaf 2 juni ter inzage te leggen. Voor geïnteresseerden worden er in juni drie inloopmomenten georganiseerd waar zij vragen kunnen stellen en waar nadere informatie is te krijgen. Het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied-West beslaat het gebied ten westen van de A2 en omvat het buitengebied van de oude gemeente De Ronde Venen, behoudens de kernen en de Vinkeveense Plassen. Het huidige bestemmingsplan is tien jaar oud en moet worden geactualiseerd. Vorig jaar zijn daarvoor de voorbereidingen begonnen en heeft de gemeenteraad ingestemd met de Nota van Uitgangspunten. Het voorontwerpbestemmingsplan is inmiddels afgerond en wordt nu samen met de milieueffectrapportage ter inzage gelegd. Mogelijk bevat het voorontwerp nog onjuistheden. Door de terinzagelegging krijgen eigenaren/gebruikers de mogelijkheid die te signaleren zodat ze hersteld kunnen worden voordat het voorontwerp officieel in procedure wordt gebracht.

Inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan is vanaf 2 juni op verschillende manieren te raadplegen:
• Er ligt een papieren versie ter inzage bij de balie Omgevingszaken in het gemeentehuis. De balie is open op afspraak. Afspraak is te maken door E. omgevingszaken@derondevenen.nl of T 0297 29 16 16
• Het kan worden geraadpleegd via www.ruimtelijkeplannen.nl
• Het is in te zien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl

Inloopmomenten
De gemeente organiseert drie inloopmomenten. U kunt dan vragen stellen aan medewerkers van de gemeente of het bureau dat het bestemmingsplan opstelt. Ook kunt u dan uw opmerkingen mondeling kenbaar maken. De inloopmomenten zijn op:

• maandag 12 juni van 19.00 -21.00 in het gemeentehuis in Mijdrecht
• donderdag 22 juni van 19.00 – 21.00 in De Boei in Vinkeveen
• dinsdag 27 juni van 14.00 tot 16.00 in de Willestee in Wilnis