Voetgangers nu voorrang bij de Dorpsstraat

Uithoorn. Sinds kort hebben voetgangers die de N196 oversteken bij de Dorpsstraat/Schans voorrang op het gemotoriseerde verkeer. De N196 behoort sinds enkele maanden tot de gemeente Uithoorn en is geen provinciale weg meer. “Ons doel is nog steeds het doorgaande verkeer en daarbij voornamelijk vrachtverkeer, door het centrum van Uithoorn zoveel mogelijk te weren. Daarmee zijn we al begonnen en is onderdeel van het ontmoedigingsbeleid,” laat wethouder Marvin Polak tijdens een persbijeenkomst over de ontwikkelingen in het Oude Dorp weten. “Zo staan de verkeerslichten voor het verkeer op de N196 vrijwel altijd op rood en die voor de overstekende voetgangers in het centrum tussen de Dorpsstraat en de Schans altijd op groen. Pas als zich een auto aandient bij deze voetgangersoversteekplaats gaat de teller lopen en springt het voor de voethangers op rood en het verkeer korte tijd op groen. Dat kan zelfs per voertuig!” Laat u overigens niet verleiden door onverwacht over te steken als het licht voor u op groen staat. Sommige automobilisten en ook vrachtwagenchauffeurs trekken zich soms niets aan van het rode licht en rijden gewoon door als zij niemand bij de oversteekplaats zien staan. De redacteur van deze krant heeft dit ter plekke zelf geconstateerd!
Ook de verkeerslichten op de kruising met de Laan van Meerwijk zijn in het nadeel van het verkeer dat rechtdoor wil rijden naar de Koningin Máximalaan en omgekeerd. Polak: “Wij geven voorrang aan het verkeer dat via de Laan van Meerwijk van en naar de Amsterdamse weg over het Thamerlint rijdt. Het blijkt dat er nu veel minder filevorming op met name de Thamerlaan ontstaat in de avondspits. Door de maatregel is de doorstroming beter geregeld.”
Meer over dit onderwerp woensdag 3 februari in de Nieuwe Meerbode.