Voedselbank Aalsmeer kijkt positief terug op 2022

Aalsmeer – 2020 en 2021 waren de jaren van de corona pandemie met allerlei gevolgen voor klanten en vrijwilligers van Voedselbank Aalsmeer. Maar 2022 werd ook geen rustig jaar, want onder invloed van de oorlog in Oekraïne ontstond een energiecrisis en stegen de prijzen van allerlei zaken gigantisch. Dat had gevolgen voor de portemonnee van de mensen, ondanks maatregelen van de overheid. Tussentijds werden ook de normen voor toelating tot de Voedselbank verruimd en dit alles leidde op het eind van het jaar tot een stijging van het aantal klanten van Voedselbank Aalsmeer tot 40 à 50 procent toename in twee maanden! Daarna is die groei weer wat terug gelopen. 

De Voedselbank helpt mensen die door pech, domme fouten of falen van de overheid in de problemen zijn gekomen. De Voedselbank probeert in de benadering van klanten, bij intake en uitgifte, de mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn, dat schuld of schaamte niet nodig is. De menselijke maat is voor de Voedselbank belangrijker dan het rigide hanteren van regels en richtlijnen. Voedselbank Aalsmeer kijkt met een positief gevoel terug op het jaar 2022, waarin des te meer gerekend kon worden op de sympathie, voedseldonaties en financiële steun van vele Aalsmeerse bedrijven, scholen, kerken en particulieren. De Voedselbank is blij met alle verkregen steun; mede omdat daarmee, ook dankzij de 50 enthousiaste en betrokken vrijwilligers, iets betekent kan worden voor mensen die het echt hard nodig hebben. Sommige klanten zijn gedurende langere tijd van de Voedselbank afhankelijk, anderen lukt het om binnen een paar maanden weer in de eigen behoefte te kunnen voorzien. 

Per 1 januari 2022 zijn aan 29 huishoudens, totaal 90 personen, voedselpakketten gegeven. Per 31 december was dit aantal gestegen naar 36 huishoudens, totaal 97 personen, waarvan ongeveer 30 kinderen onder de 18 jaar. Bij zo’n 75% van de klanten van de Voedselbank speelt de schuldenproblematiek een belangrijke rol. Zo zijn er huishoudens bij die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire en klanten die zich door de gestegen energieprijzen en toename van de kosten van het levensonderhoud aangemeld hebben bij Voedselbank Aalsmeer.