Verkiezing voor nieuwe kinderburgemeester


Aalsmeer – De verkiezing voor de nieuwe kinderburgemeester in Aalsmeer is maandag 31 mei van start gegaan. De gemeente is op zoek naar een waardige opvolger voor de huidige, alweer de zesde kinderburgemeester Julius van Wilgenburgh. De éénjarige benoeming van deze groep 8 leerling van basisschool De Brug loopt namelijk in juni af.

De gemeente wil met het instellen van de functie van kinderburgemeester de betrokkenheid van het college bij kinderen versterken en aan de andere kant kinderen meer betrekken bij beleid dat over kinderen gaat. Door het benoemen van een kinderburgemeester verwacht de gemeente dat kinderen een sterkere band krijgen met de Aalsmeerse samenleving. 

De kinderburgemeester heeft onder andere de volgende taken: Aandacht vragen voor zijn/haar thema’s, de kinderraad voorzitten, kinderen een stem geven, werkbezoeken afleggen met de burgemeester en/of wethouders, vervult een ceremoniële functie bij speciale evenementen, zoals de ontvangst van Sinterklaas, en communiceert over zijn/haar activiteiten.

Kinderraad

Bij de kandidaatstelling voor de kinderburgemeester kunnen kinderen zich ook opgeven voor de kinderraad. Niet iedereen wil tot slot direct in de spotlights, maar wil wel graag meepraten over ‘kinderzaken’ in Aalsmeer. De kinderraad geeft het college advies over onderwerpen die betrekking hebben op kinderen en komt zelf met voorstellen, bijvoorbeeld over gelijkheid, gezond bewegen en het milieu. De kinderraad komt gedurende het jaar een aantal keren bij elkaar. 

Maak een filmpje

Kinderen die in Aalsmeer of Kudelstaart wonen en volgend schooljaar, dus schooljaar 2021-2022, in groep 7 of 8 zitten, kunnen zich kandidaat stellen voor de functie van kinderburgemeester. Maak een filmpje van maximaal een minuut en vertel wat jij belangrijk vindt voor kinderen in Aalsmeer en waarom jij kinderburgemeester zou moeten worden. Vermeld daarbij je naam, je leeftijd, op welke basisschool en in welke klas je zet. Vraag voordat je een filmpje gaat maken wel even toestemming aan je ouders of verzorgers. Stuur je sollicitatiefilmpje via bijvoorbeeld de website WeTransfer uiterlijk 18 juni naarkinderburgemeester@aalsmeer.nl.

Alle sollicitaties worden beoordeeld door een jury en vervolgens wordt een tiental kinderen uitgenodigd voor de selectiemiddag op woensdag 30 juni. Gelijk wordt dan de nieuwe kinderburgemeester (voor een jaar) gekozen. Voor vragen kan contact opgenomen worden met Peter Maarsen of Saskia van Hees van de gemeente via 0297-387575 of stuur een mail naar kinderburgemeester@aalsmeer.nl.

Foto: Installatie nieuwe kinderburgemeester Julius van Wilgenburgh in de raadzaal door wethouder Bart Kabout in bijzijn van oud-kinderburgemeester Berber Veldkamp.