Vergadering commissie Maatschappij en Bestuur

Aalsmeer – Donderdag 25 januari om 20.00 uur vergadert de commissie Maatschappij en Bestuur in de Raadzaal. Het is een oordeelsvormende vergadering en belangstellenden zijn welkom. Naast de vaste agendapunten, zoals de actieve informatie vanuit het college, mededelingen vanuit de fracties, luchtvaartzaken, regionale samenwerking en het vragenkwartier, staan de termijnagenda van de Metropool Regio Amsterdam (MRA), de Woonwelzijnzorgvisie en de procesnotitie programma arbeidsmigranten op de agenda. 

Het doel van deze notitie is het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten in Aalsmeer. Het gaat er daarbij om dat álle aspecten aan bod komen: goede huisvesting, taalles, registratie, zorg en welzijn, huisartsenzorg en gestructureerde informatie over juridische vragen. Ook verdere kennismaking met en in de gemeente, door bijvoorbeeld sport en cultuur, horen daarbij. In het collegeprogramma 2022-2026 is hiervoor een budget van jaarlijks 50.000 euro gereserveerd. 

Woonwelzijnzorgvisie

Samen met corporaties, welzijnsorganisaties, zorgaanbieders, het zorgkantoor en huurdersorganisaties ontwikkelt de gemeente een gemeentelijke woonwelzijnzorgvisie. Raads- en commissieleden kunnen input leveren, die vervolgens verwerkt wordt in de uiteindelijke visie. Gaan woonzorgdoelgroepen vóór of worden alle doelgroepen in gelijke mate bediend? Is elke wijk inclusief of worden er kansrijke wijken aangewezen? Wordt er gekozen voor preventie en positieve gezondheid of wordt er uitgegaan van reactieve zorg? De vergadering kan gevolgd worden vanaf de publieke tribune in de Raadzaal en thuis via de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl (terugluisteren is ook mogelijk).