Veel insprekers en vragen over Westeinderhage

Aalsmeer – Dinsdag 21 maart vond de beeldvormende vergadering van de commissie Ruimte plaats. Bij een beeldvormende vergadering zijn inwoners en belanghebbenden van harte uitgenodigd hun mening te laten horen en in te spreken over één van de onderwerpen die op de agenda staan. Onder andere werd deze avond gesproken over het bestemmingsplan Westeinderhage.

Aan de westzijde van Kudelstaart wordt dit woningbouwplan ontwikkeld met de bouw van 267 woningen. Het gaat om de herontwikkeling van een in ongebruik geraakt voormalig glastuinbouwgebied. Al in 2001 is het gebied aangemerkt als inbreidingslocatie voor woningbouw. Dit agendapunt kon rekenen op grote belangstelling. Meerdere omwonenden spraken in. Zij benoemden met name hun zorgen rond overlast door toenemend verkeer en geluid en pleitten voor meerdere ontsluitingsmogelijkheden van de nieuw te bouwen wijk. Hierdoor wordt volgens hen een betere spreiding van het verkeer mogelijk waardoor de overlast minder wordt.

Verschillende raadsleden vroegen door op deze punten, maar wethouder Kabout stelde dat de voorgestelde ontsluiting met bijbehorende maatregelen echt afdoende is. Op dinsdag 4 april komt het bestemmingsplan opnieuw aan de orde in de dan oordeelsvormende commissievergadering, waar de fracties hun mening kunnen laten horen en met elkaar in discussie kunnen gaan. Aanvang 20.00 uur in de raadzaal van het raadhuis. Publiek is welkom.