Veel belangstelling voor herdenkingen in gemeente

Aalsmeer – Op 4 mei is, zoals elk jaar, in Aalsmeer en Kudelstaart stilgestaan bij de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. Landelijk thema van de herdenkingen was ‘Leven met oorlog’. De herdenking in het Centrum vond plaats in het raadhuis. Er werden gedichten voorgedragen door dorpsdichter Jan Daalman en kinderen van OBS De Zuidooster, er was muziek door NinaLynn en Lucas Beukers en een toespraak door burgemeester Gido Oude Kotte, die overigens snel afgerond moest worden omdat de klok acht uur sloeg. Na het taptoesignaal door Maarten Elzinga werd twee minuten stilte in acht genomen en werd de ceremonie binnen afgesloten met het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus. Daarna werd de plechtigheid buiten voortgezet met het bevestigen van kransen bij de gedenksteen in het raadhuis door de burgemeester en raadslid Dirk van Willegen, ouderen en veteranen, een boeket voor de slachtoffers in Oekraïne en door de scouts van Wiol & Willem Barendsz, die assisteerden bij de kransleggingen, werden witte rozen neergelegd. Vervolgens werd de gelegenheid gegeven tot het leggen van bloemen door inwoners voor slachtoffers van oorlogen.

De Propeller

In Kudelstaart was de herdenking buiten bij monument De Propeller. Hier werden ook gedichten voorgelezen door kinderen van de basisscholen in Kudelstaart. De toespraken werden verzorgd door Dorpsraad voorzitter Jaap Overbeek en raadslid Ronald Fransen. De herdenking werd muzikaal omlijst door muziekvereniging Flora. Na de kranslegging werden vredesduiven vrij gelaten.

Hell’s Fury

In Oosteinde vond de herdenking eveneens buiten en bij een monument plaats. Rond de Hell’s Fury kwamen inwoners bijeen. De plechtigheid startte met enkele liederen door mannenkoor Con Amore. Toespraken waren er van Jan Springintveld van het Crash Museum, Bernt Adema namens de gemeente en Loekie Brommer van wijkbestuur Oosteinde. De taptoe, voorafgaande aan de twee minuten stilte, werd geblazen door Boet Kaaijk. Daarna werden kransen neergelegd namens de stichting 4-5 mei, de gemeente en het wijkbestuur. Afgesloten werd met een defilé langs het monument.

De belangstelling voor de herdenkingen in Aalsmeer en Kudelstaart waren groot. Inwoners, van jong tot oud, kwamen de slachtoffers van oorlogen herdenken. Leren, eren, waarderen en koesteren, want leven in vrijheid is niet vanzelfsprekend!