‘Van afval naar grondstof beleid’ in commissie

Aalsmeer – Per inwoner 75 procent afvalscheiding en maximaal 100 kilo restafval per jaar. Dat is de landelijke doelstelling waar ook Aalsmeer aan wil voldoen. Het college van B&W van Aalsmeer legt daarom het nieuwe ‘Van afval naar grondstof beleid’ voor aan de gemeenteraad. Het beleid is tot stand gekomen na uitgebreide participatie met inwoners. Het is de bedoeling de nieuwe manier van afval inzamelen in 2021 in fases in te voeren.

Verantwoordelijk wethouder Wilma Alink: “We zijn aan de slag gegaan met de uitkomsten uit de participatie en hebben gezocht naar een variant die recht doet aan de wensen van de Aalsmeerders én de landelijke doelstelling. Ik hoopte dat we met nascheiding van plastic, metaal en drinkpakken, het PMD, onze inwoners maximaal gemak en service konden bieden. Maar de techniek is nog niet zo ver dat we de milieudoelstellingen kunnen halen als we ons restafval en PMD op dezelfde hoop gooien. Met dit beleid kunnen we die doelstellingen wel halen en bieden we onze inwoners toch gemak en service. En we kunnen op een dag, als de techniek er klaar voor is, makkelijk de overstap maken naar nascheiding.”

Nieuwe rolemmers en plastic inzameling aan huis

Uit de participatie bleek onder andere dat de meeste inwoners een voorkeur hebben voor drie rolemmers. In de nieuwe situatie krijgen alle huishoudens een nieuwe rolemmer van 140 liter voor restafval (afval dat niet kan worden gescheiden). Deze rolemmers worden één keer per vier weken geleegd. Dit geldt ook voor de rolemmer voor oud papier en karton. Aanvullend zijn er voor oud papier ondergrondse containers op centrale punten en de blijven scholen, kerken en verenigingen hun inzameling uitvoeren. Het legen van de rolemmer voor GFT gebeurt in de zomermaanden wekelijks. Plastic verpakkingen, metaal (blik) en drinkpakken (PMD) worden iedere twee weken in doorzichtige zakken aan huis opgehaald, met behulp van haken aan lantaarnpalen. Daarnaast kan het PMD ook gebracht worden naar ondergrondse containers in de buurt. De glasinzameling blijft ongewijzigd. Voor mensen met (onvermijdbaar) veel afval, zoals gezinnen met kinderen in de luiers komt aanvullend maatwerk.

Inspreken

Het nieuwe beleid wordt besproken in de commissie Maatschappij en Bestuur op donderdag 3 september. Het volledige beleid en de overige stukken staan op de website van de gemeente. Vanwege de covid-19 maatregelen is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar om de vergadering bij te wonen. Alleen mensen die zich hebben opgegeven bij de griffie om in te spreken bij een agendapunt of om de vergadering bij te wonen krijgen toegang. U kunt zich opgeven bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297 387516. Ook is het mogelijk om uw schriftelijke reactie aan de gemeenteraad te sturen via dit e-mailadres. Na behandeling in de commissie vindt de uiteindelijke besluitvorming plaats in de raadsvergadering van donderdag 17 september.