Vakantie voorbij voor scholen en politiek

Aalsmeer – Aanstaande maandag 4 september is de zomervakantie echt voorbij en gaan de scholen weer open. Hou er dus rekening mee dat het drukker op de weg is, zeker het aantal fietsers zal groter zijn. Acht van de tien kinderen gaat namelijk op de fiets naar school. 

Voor de politiek is het zomerreces ook voorbij. De heren en dames worden dinsdag 5 september in het Raadhuis verwacht voor een gezamenlijke vergadering van de commissies Ruimte en Maatschappij en Bestuur. Na vaststelling van de agenda volgt eerst actieve informatie uit het college en is er ruimte voor mededelingen vanuit de fracties. Daarna volgt een presentatie over projecten die lopen en gaan plaatsvinden door de wethouders Willem Kikkert en Bart Kabout. Tevens komt deze avond de woonagenda aan de orde en het participatiebeleid voor de fysieke leefomgeving. Vervolgens zullen alle ogen en oren gericht zijn op de nieuwe wethouder Sven Spaargaren tijdens de presentatie over de Westeinderscheg (nieuw vaarverbinding). Als laatste, rond kwart over tien, wordt gesproken over de nota vaste activa 2023 van de gemeente en besloten wordt de vergadering met luchtvaartzaken (terugkerend agendapunt) en de regionale samenwerking. De sluiting is gepland rond elf uur in de avond. De beeldvormende vergadering staat onder voorzitterschap van Dirk van der Zwaag, begint om 20.00 uur en belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune. 

Inwoners die over een van de agendapunten het woord willen voeren, worden uitgenodigd om te komen inspreken. Aanmelden hiervoor is wel noodzakelijk en kan tot dinsdag 5 september 12.00 uur bij de griffie via de mail (griffie@aalsmeer.nl) of telefonisch (06 34623584).