Utrechtzorg koppelt zorgvrijwilligers aan zorgorganisaties

Regio – Utrechtzorg heeft afgelopen week een regionaal contactpunt geopend, om (oud)zorgmedewerkers die zich aangemeld hebben om bij te springen in de hectiek rond het coronavirus te koppelen aan zorg- en welzijnsorganisaties. Veel van deze organisaties in de regio Utrecht, Amersfoort en Gooi & Vechtstreek komen momenteel handen tekort. De verschillende initiatieven die de afgelopen dagen landelijk zijn gelanceerd om extra, vrijwillig zorgpersoneel te werven zijn gebundeld in 1 landelijk platform. Het platform is een breed samenwerkingsverband van brancheorganisaties, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, private initiatieven en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De afgelopen dagen kwamen al 7000 aanmeldingen binnen. Binnen het platform zijn 14 regionale contactpunten opgezet die de aanmeldingen van vrijwilligers koppelen aan zorg- en welzijnsorganisaties die zitten te springen om extra handen. Utrechtzorg is het regionale contactpunt voor de regio

Alle zorg- en welzijnsorganisaties kunnen via een speciaal formulier op www.extrahandenvoordezorg.nl aangeven of ze behoefte hebben aan tijdelijk extra capaciteit. Uit de aanmeldingen van (oud)zorgmedewerkers kijkt het regionaal contactpunt of, en zo ja welke, tijdelijke krachten bij een organisatie aan de slag zouden kunnen. Het contactpunt doet daarbij een eerste check op geschiktheid, rekening houdend met het besmettingsrisico dat mensen van buiten de organisatie met zich mee kunnen brengen. Het regionaal contactpunt focust op de inzet van vrijwilligers met ervaring en/of een opleiding in de zorg. De aanmelding en coördinatie van vrijwilligers zonder ervaring in de zorg loopt via het Rode Kruis. Op www.extrahandenvoordezorg.nl staat meer informatie. Deze site wordt dagelijks aangevuld