Uitreiking erkenningen voor trouwe dienst van het Rode Kruis

De Ronde Venen – Zo’n 60 Rode Kruis-vrijwilligers van de kerngroep De Ronde Venen werken aan een aantal doelstellingen van het landelijk Rode Kruis.
Zij zijn actief in het bieden van noodhulp bij rampen en verzorgen EHBO bij diverse regionale en plaatselijke evenementen. Een andere doelstelling is het bevorderen van zelfredzaamheid bij voornamelijk oudere inwoners; dat houdt onder meer in: huisbezoek, telefooncirkels, sociaal vervoer, cursussen, dagjes uit en welfare-activiteiten in verzorgingshuizen.
Veel van deze vrijwilligers zijn jarenlang actief en dat wordt door het Rode Kruis gewaardeerd door hen elke tien jaar te belonen met een blijk van erkenning.
In de vergadering van 14 december zijn een viertal erkenningen voor trouwe en actieve dienst uitgereikt aan: Geertje Plaat (40 jaar), Anneke de Boer en Willie Oosterlee (beiden 10 jaar).
Rachinus Heidema ontving als blijk van waardering vanwege Zijne Majesteit De Koning het jaarteken dat behoort bij de vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid voor de wijze waarop hij gedurende 30 jaar werkzaamheden heeft verricht als vrijwilliger in parate dienst bij de Rampenhulpverlening van het Nederlandse Rode Kruis.
De erkenningen en het ereteken werden uitgereikt door Cor Westerdijk, bestuurslid van het Rode Kruis Afdeling Stichts Weidegebied, waar de kerngroep De Ronde Venen onder valt. 90 jaar ervaring bij elkaar !!