Uithoorn viert 200 jarig bestaan

Hoge Raad van Adel akkoord met wapenvermeerdering in gemeentewapen

Uithoorn – In het huidige gemeentewapen komen een aantal aspecten nog onvoldoende tot uiting waar de gemeente veel waarde aan hecht. Zoals het belang van de sierteelt en de rivier de Amstel. Dit en het jubileum van het 200-jarig bestaan is voor de gemeente Uithoorn de aanleiding geweest om een vermeerdering van het gemeentewapen aan te vragen. Het besluit hiervoor is unaniem door de gemeenteraad gegeven tijdens de bijzondere raadsvergadering op 10 februari jl. 

Tijdens de bijzondere raadsvergadering op de feestelijke dag 10 februari kreeg de gemeente Uithoorn van loco-commissaris van de Koning Van Der Hoek van de provincie Noord-Holland een ingelijst kopie van het Koninklijke besluit dat de gemeente 200 jaar bestaat.

Hoge Raad van Adel

De wapenvermeerdering is aangevraagd bij de Hoge Raad van Adel en door haar goedgekeurd. De Hoge Raad van Adel adviseert de regering op het gebied van adeldom en heraldiek (wapenuitrusting), waaronder wapens van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. De samenstelling en bevoegdheid van de Raad zijn geregeld in de Wet op de adeldom van 1994. Zijne Majesteit de Koning heeft het nieuwe wapen ook vastgesteld.

Uithoorn, De Kwakel en Thamen, 200 jaar samen

Op 10 februari 1820 werden de dorpen De Kwakel, Thamen en Uithoorn samengevoegd tot de gemeente die wij nu kennen. Binnen de gemeente Uithoorn is het dorp De Kwakel bijzonder met haar sierteelt. De viering van 200 jaar gemeente Uithoorn is mede ingegeven om de verbinding tussen de Amstel en de twee dorpen De Kwakel en Uithoorn te verstevigen.

Huisstijl

Het gemeentewapen wordt op verschillende manieren geuit, onder andere in de ambtsketen en de gemeentelijke vlag. De vernieuwing ervan is in gang gezet. Het levert geen veranderingen op van het huidige logo of de gemeentelijke huisstijl.