“Uithoorn is een gemeente met veel kansen”

Uithoorn – Commissaris van de Koning Arthur van Dijk bezocht woensdag 12 april de gemeente Uithoorn. Hij sprak met het college van burgemeester en wethouders en verschillende inwoners bij de Amstelzone over belangrijke thema’s die spelen in de gemeente.

Hoogtepunt van het bezoek was een korte rit door het prachtige landschap naar de Amstelzone, het voormalig CINDU-terrein. Daar vertelden omwonenden en belanghebbenden meer over de geschiedenis en de plannen voor transformatie van het terrein naar wonen en werken. Van Dijk: “Mooi om de enorme betrokkenheid zo te ervaren. Het is een bijzonder stukje Uithoorn waar veel opgaven samenkomen.” 

Samenwerking

Het ambtsbezoek ging over regionale en onderlinge samenwerking, maar ook belangrijke thema’s als asiel, fysieke leefomgeving en inwonersparticipatie kwamen aan de orde. Van Dijk: “Uithoorn kent een bijzondere ambtelijke samenwerking met de buurgemeenten. Beleid en bestuursadvisering organiseren de gemeenten zelf. De uitvoering wordt gedaan door DUO+: de samenwerkingsorganisatie van en voor Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn.”

Vertrouwen

In het afsluitende gesprek met de gemeenteraad stonden onderwerpen als inwonersparticipatie, bestuurscultuur en omgangsvormen centraal. “Bij de raad staan inwonersparticipatie en bestuurskracht hoog op de agenda”, constateerde de commissaris. “Belangrijke onderwerpen, zeker om vertrouwen in de politiek te herstellen. Uithoorn is een gemeente met veel kansen en nodige uitdagingen, vooral als het gaat om het benutten van de schaarse ruimte. Of zoals wethouder Hazen het verwoordde: ‘Uithoorn is een rijke gemeente, maar arm aan ruimte’.”

Foto: Patrick Hesse