Uitbreiding CO2-net OCAP voor glastuinbouw

Aalsmeer – Het CO2-net van OCAP wordt uitgebreid naar glastuinbouwgebied De Kwakel-Kudelstaart. Op 31 maart vond er een spectaculaire boring onder de Westeinderplassen plaats: een gestuurde boring van maar liefst 1.500 strekkende meter. Enorme hijskranen hielden de leiding omhoog terwijl deze meter voor meter in het boorgat werd getrokken. De buisleiding is onderdeel van het CO2-netwerk van OCAP dat de industrie in de Rotterdamse haven verbindt met de glastuinbouwgebieden in het Westland, Oostland en Greenport Aalsmeer. De nieuwe leiding gaat vanaf de Weteringweg in Leimuiderbrug onder de Westeinderplassen door naar het glastuinbouwgebied in de regio Aalsmeer.  

Essentieel

Voor glastuinbouwbedrijven is CO2 essentieel om hun gewassen te laten groeien. Als ze niet over externe CO2 kunnen beschikken, zijn ze gedwongen om hun gasgestookte warmteketels te gebruiken voor de groei van de gewassen. Dat betekent in de praktijk dat er in de zomer wordt gestookt, als de planten het meest groeien, terwijl de warmte niet wordt gebruikt. Door de komst van het CO2-net hoeft dat nu niet meer: de CO2 wordt afgevangen bij de industrie en via dit nieuwe leidingnetwerk getransporteerd naar de glastuinbouw. Hiermee wordt het gebruik van aardgas sterk gereduceerd. 

Verduurzaming

De aanleg van deze nieuwe buisleiding wordt mogelijk gemaakt door een flinke subsidie van de provincie Noord-Holland. Ilse Zaal, gedeputeerde Landbouw en Economie bij de provincie Noord-Holland, vindt dit een goede ontwikkeling voor de tuinders in De Kwakel-Kudelstaart én de glastuinbouwsector in het algemeen. “Met deze CO2-leiding gaan we een belangrijke randvoorwaarde invullen voor de verdere verduurzaming van de glastuinbouw in deze regio. De afgevangen CO2, een restproduct uit de industrie, wordt hierdoor weer nuttig ingezet bij het telen van bloemen, planten en groenten in de kas. Het is van groot belang om deze verduurzaming ruimte te bieden, daarom ondersteunen we dit vanuit de provincie.”

Afvangen

OCAP vangt al ruim 15 jaar CO2 af bij onder meer Shell en Alco Energy in het Rotterdamse havengebied en levert deze zuivere CO2 via een pijpleiding aan diverse tuinbouwgebieden. Deze CO2 zou anders worden uitgestoten in de atmosfeer en door deze in te zetten voor de planten in de kassen, levert dit unieke winst op voor zowel het milieu als de glastuinbouw. Het resulteert in een jaarlijkse besparing van 600.000 ton CO2 die de glastuinbouwbedrijven anders zouden moeten produceren door zo’n 330 miljoen m3 aardgas te verstoken. 

De werkzaamheden zijn naar verwachting voor de zomer afgerond. Dan kunnen de eerste kassen in het gebied aangesloten worden op deze leiding en starten glastuinders met het hergebruik van CO2. 

Fotocredit: OCAP