Twee varianten voor het centrum Vinkeveen

De Ronde Venen – De gemeente en ontwikkelaar Timpaan hebben in overleg met grondeigenaren de afgelopen tijd verschillende varianten voor het centrum van Vinkeveen onderzocht, uitgewerkt en doorgerekend. Er liggen nu twee hoofdvarianten. Op donderdag 27 oktober van 17.00 uur tot 19.30 uur kunt u de plannen bekijken en ook uw (schriftelijke) reactie geven. Het informatiecentrum De Uitvlucht aan de Herenweg 186 in Vinkeveen (gebouw De Adelaar) is dan weer geopend. In opdracht van de raad is de dorpsvisie Centrum Vinkeveen uitgewerkt in concrete plannen. De twee hoofdvarianten zijn beide uitwerkingen van de dorpsvisie. Die visie wil de relatie tussen Vinkeveen en de plassen verbeteren met een recreatief centrum, betere bereikbaarheid van de plassen, wonen aan het water en door beter gebruik te maken van de dijksterreinen.
Het voornaamste verschil tussen de twee hoofdvarianten is de aansluiting van Vinkeveen op de N201. Bij de eerste variant blijft de huidige aansluiting bestaan en wordt iets aangepast. De doorrijdhoogte van het viaduct wordt verhoogd en de opritten naar de N201 worden verlengd. Bij de tweede variant komt er een nieuwe aansluiting ter hoogte van de ringvaart. De huidige ongelijkvloerse kruising verdwijnt in dat geval. De raad behandelt naar verwachting de plannen voor het centrum van Vinkeveen op 15 december. En behandeling in de commissie Ruimtelijke Zaken staat voorlopig op 6 december gepland. De stukken bestaan uit tekeningen, onderzoeken, onderbouwingen en verzamelde reacties. Meer informatie vindt u op de projectpagina Centrumplan Vinkeveen via www.derondevenen.nl/ontwikkelingen > Vinkeveen – Waverveen.