Twee kavelruilen in polder Groot Wilnis-Vinkeveen

De Ronde Venen – Deze week was de aktepassering van twee kavelruilen in de polder Groot Wilnis-Vinkeveen. Bart Krol, gedeputeerde Landelijk gebied en notaris Veldjesgraaf tekenden de aktes. Eén kavelruil vond plaats bij de Veldwetering vlakbij de N212. In dat gebied wordt de landbouwstructuur versterkt en langs de Veldwetering wordt natuur ontwikkeld. De andere kavelruil was het vervolg op de kavelruil in Peilvak 9 en Oukoop, die eind 2014 plaatsvond; de laatste grondtransacties zijn hiermee afgerond. Met deze kavelruilen wordt een mooie stap in de natuurverbinding door de polder Groot Wilnis-Vinkeveen gerealiseerd. Deze natuurverbinding is onderdeel van Natuurnetwerk Nederland voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) en vormt de verbinding tussen de tussen de Wilnisse Bovenlanden en de Vinkeveense Plassen. ( Foto Yara Brouwer)