2 Besmettingen met coronavirus in De Ronde Venen

Van de gemeente site

De Ronde Venen – In gemeente De Ronde Venen zijn tot zover nu bekend is gemaakt, twee besmettingen met het coronavirus (COVID-19) vastgesteld. Het betreft één persoon uit Abcoude en één persoon uit Mijdrecht. De personen verblijven in thuisisolatie. De gemeente staat in nauw contact met GGDrU, om de laatste ontwikkelingen te blijven volgen. We wensen de patiënten beterschap en privacy toe, en hopen dat ook u, als lezer van dit bericht, dit respecteert.Het contactonderzoek dat GGDrU in dit soort situaties altijd doet vindt momenteel plaats. GGDrU brengt hiermee in kaart met wie de patiënten contact hebben gehad. Het is belangrijk om te weten dat GGDrU altijd contact legt met mensen die risico van besmetting hebben gelopen. Als gemeente volgen wij de adviezen en instructies van het RIVM en GGDrU, die alert blijven op nieuwe besmettingen en steeds hetzelfde protocol toepassen als nieuwe patiënten gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt.

Wat kunt u zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die u zelf kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn:

  • Was handen regelmatig met water en zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik meteen weg.
  • Geen handen schudden.
  • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.

Wat moet u doen bij klachten?

Heeft u verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius? Blijf thuis, ziek uit en zorg dat u anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. U hoeft de huisarts niet te bellen. Uw klachten zijn mild.
Worden uw klachten erger? U heeft koorts (meer dan 38 graden Celsius) en u hoest of ademt moeilijk? Dan kunt u eventueel bellen met de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten contact op.

Testbeleid RIVM

Inmiddels is het testbeleid door het RIVM gewijzigd. Mensen met milde klachten worden vanaf nu niet meer getest omdat er een landelijke maatregel is om thuis te blijven bij de eerste klachten. De (huis)arts zal bepalen of iemand met klachten getest moet worden. Dit zijn vooral mensen uit kwetsbare groepen. Hierbij gaat het om mensen van 70 jaar en ouder en mensen die op basis van onderliggend lijden in aanmerking komen voor griepvaccinatie. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met hart- en longaandoeningen.
Het RIVM heeft het testbeleid veranderd om vooral kwetsbare mensen beter te kunnen vinden en op tijd te kunnen behandelen. Op deze wijze zorgen we ervoor dat er voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor mensen die ze het meest nodig hebben.

Voor vragen van het publiek over het coronavirus is GGDrU te bereiken via telefoonnummer 030-6305400. Dit nummer is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en in het weekend van 9.00 uur tot 16.00 uur. Het landelijke telefoonnummer voor informatie over het coronavirus is 0800-1351 (tussen 8.00 en 20.00 uur).