Toch nog hoop voor Zuwe Hofpoort Ziekenhuis?

Regio. Geruime tijd doet het verhaal al de ronde dat het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden op termijn zijn ziekenhuisfunctie zal verliezen en dat er slechts een polikliniek overblijft. Voornaamste oorzaak is een op handen zijnde fusie met het St. Antonius Ziekenhuis die onafwendbaar lijkt. Toch heeft zich een positieve ontwikkeling voorgedaan die ertoe zou kunnen leiden dat het ziekenhuis in Woerden wel eens wat meer geneeskundige zorg zou kunnen blijven bieden dan alleen maar poliklinische. De Cliëntenraad (CR) van het ziekenhuis heeft onlangs namelijk bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam een zaak aangespannen tegen het eigen instellingsbestuur van het ziekenhuis en won die! De CR was de mening toegedaan dat het bestuur van het ziekenhuis de haar adviesfunctie over een ‘andere invulling’ van de zorg in het Hofpoort Ziekenhuis niet serieus nam en naast zich had neergelegd. Het instellingsbestuur presenteerde daar en tegen wel haar eigen voorkeursscenario voor de fusieplannen. Daarin was geen plaats meer voor zorg zoals die door het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden wordt gegeven. In de uitspraak van de Ondernemingskamer werd de Cliëntenraad afgelopen vrijdag 28 november in het gelijk gesteld. Heel duidelijk werd daarbij aangegeven, dat het van groot belang is om cliëntenraden bij dit soort ingrijpende processen te betrekken en ook hun scenario een gelijke kans te bieden voor onderzoek in hoeverre een fusie met de daaraan verbonden zorg op een andere manier kan worden ingevuld. Meer hierover leest u in de krant van 3 december.