Tien Onderscheidingen in Uithoorn en De Kwakel 

Uithoorn – Tijdens de traditionele lintjesregen op vrijdag 26 april zijn 10 Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. Negen inwoners werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één inwoner werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Pieter Heiliegers van de gemeente Uithoorn speldde bij hen – onder toeziend oog van familie en vrienden – de bijbehorende versierselen op tijdens een feestelijke bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis. 

Hans Goossens
Hans Goossens is 45 jaar een zeer betrokken vrijwilliger bij De Dorpentocht in de gemeente Uithoorn. Al bij de tweede Dorpentocht die in 1979 werd georganiseerd heeft hij zijn hulp aangeboden en tot op de dag van vandaag is hij de drijvende kracht achter dit evenement waaraan jaarlijks zo’n 2000 mensen deelnemen. Naast de Dorpentocht is hij ook 50 jaar collectant voor de Prinses Beatrix Spierfonds. Tussen 2002 en 2007 is hij hulpkoster en acoliet geweest bij parochie Sint-Jan de Doper in Uithoorn, ook wel de Schanskerk genoemd. 

Paul Habets
Paul Habets Is de drijvende kracht achter verschillende vrijwilligersorganisaties in De Kwakel. Al vanaf 1977 is hij vrijwillig scheidsrechter coördinator bij het veldvoetbal binnen KDO. Vanuit deze functie heeft hij jarenlang in het bestuur gezeten waar hij na 25 jaar benoemd is als Lid van Verdienste. In 1984 is hij begonnen als pr-medewerker bij Stichting Veiling comité De Kwakel. Een aantal jaren later heeft hij zitting genomen in het bestuur en sinds 2009 is hij voorzitter. Bij de Rooms Katholieke Kerk Parochie Sint Jans Geboorte De Kwakel heeft hij 20 jaar in het bestuur gezeten als penningmeester en in de begin jaren ’90 is hem gevraagd om deel uit te maken van de kostersgroep. Op hem kan altijd een beroep worden gedaan als er gaten vallen in het rooster. Ook zorgt hij voor muzikaal vermaak door al meer dan 20 jaar deel te maken van zanggroep The Bridges. Ook heeft de heer Habets een periode als lid van het CDA in de gemeenteraad gewerkt.

Marion Hoogebeen-van Berkum
Marion Hoogebeen-van Berkum is sinds 2003 vrijwilliger en sinds 2008 bestuurslid bij Stichting Corantijn. Deze stichting zet zich in voor de minder bedeelden in Suriname en de Nederlandse overzeese gebiedsdelen door middel van inzameling van goederen, sponsoring kinderen, het opknappen van scholen en nog veel meer mooie activiteiten. Bij Kunst in De Kwakel regelt zij sinds 2014 alles rondom de website, social media, krantenartikelen en andere pr-werkzaamheden. 

André de Jong
André de Jong zet zich al meer dan 50 jaar vrijwillig in voor de gemeenschap van De Kwakel. Sinds 1965 is hij actief binnen de biljartvereniging ‘Ons Genoegen’. Dit in verschillende rollen, als medeoprichter, als voorzitter, als penningmeester en als secretaris. In 2007 heeft hij ervoor gezorgd dat in De Kwakel jeu de boules vereniging ‘Het Wilgenhofje’ is opgericht, waarvan hij de voorzitter is. Door zijn tomeloze inzet en gedrevenheid hebben 23 leden van de vereniging wekelijks iets om naar uit te kijken.

Martin Joosse
Martin Joosse is al zijn hele volwassen leven actief als vrijwilliger in en vanuit de Protestantse Gemeente Uithoorn (PGU). Ook op landelijk niveau is de heer Joosse actief geweest voor de diaconie, eerst als lid en later als voorzitter. Als voorzitter was hij, samen met een andere diaken, verantwoordelijk voor de incidentele noodhulp, in nauw contact met een van de predikanten.  Ook was hij voorzitter bij Diakonia, dit was een landelijk toonaangevend vakblad voor diakonaal werk. In de jaren ‘80 was hij een tiental jaren coördinator van koffiesoos en van 1986-1990 was hij een periode jeugdouderling. Rond 2019 was hij een aantal jaren lid van de interieurcommissie van de PGU, en sinds september 2022 is hij administrateur van het College van Kerkrentmeesters, dat de gelden van de kerk beheert. Dit alles werd gecombineerd met het vrijwilligerswerk bij de Stichting Urgente Noden Uithoorn (SUNU). Hij was mede-initiatiefnemer van de oprichting in 2008 en sindsdien ook penningmeester. 

Jan Kas
Jan Kas is al sinds 1965 lid van Muziekvereniging T.A.V.E.N.U. Niet alleen is hij hier speler maar ook een buitengewoon toegewijd bestuurslid. Binnen vereniging heeft hij ook zijn bijdrage geleverd bij de uitvoeringscommissie, daarnaast heeft hij veel kennis van de technische zaken. De Kwakel. Jarenlang heeft hij zich als werkgroeplid hard gemaakt voor de mooie nieuwe muziektent op het bruisende plein van De Kwakel. Ook is hij wijkloper bij de Kwakelse veiling. Al vanaf 1985 verleent hij hand en spandiensten aan de veilingactie. Hij gaat langs huizen om te vragen óf men en wát men ter beschikbaar wil stellen en legt uit aan nieuwe inwoners wat de actie inhoudt. Daarnaast is hij al meer dan 25 jaar een gewaardeerd vrijwilliger van sportvereniging KDO. Hij vervult hier al jaren vrijwillig kantine diensten. 

Margriet Meeuwis-Pouw
Margriet Meeuwis-Pouw is bij uitstek iemand die zich inzet om anderen te helpen. Al 35 jaar verricht zij vrijwilligerswerk dat onder andere bestaat uit de kerk, het verpleegtehuis en bij de Zonnebloem. Bij verpleegtehuis het Hoge Heem bezoekt zij wekelijks de psychogeriatrische bewoners op de afdelingen. Ook ondersteunt zij de activiteitenbegeleiders bij de centrale activiteiten. Bij de parochie St. Jansgeboorte heeft zij vele jaren veel verschillende werkzaamheden verricht waaronder koffieschenken, schoonmaken en opruimen. Vanaf 2017 is zij actief in de groep kerkwerksters die ervoor zorgen dat de kerkzaal en de bijgebouwen altijd schoon en fris zijn voor de bezoekers. Bij de Zonnebloem helpt zij bij de maandelijkse activiteiten in de buurt en zij helpt haar buren en naasten waar zij maar kan, gaat bij hen op bezoek in ziekenhuis of wanneer zij in een verpleeghuis terecht komen. 

Ben Overwater
Ben Overwater is al sinds de start van de Aktie Kerkbalans in 1973 wijkloper. Dit houdt in dat hij bij de parochianen de kerkbalans enveloppen persoonlijk aflevert en weer inzamelt. Ook wordt de kerktuin in het hart van het dorpscentrum in De Kwakel mede door zijn inzet onderhouden in samenwerking met andere actieve vrijwilligers. Als er grote klussen zijn te doen, zoals het snoeien van de heg rondom het kerkhof, is hij altijd aanwezig. Bij de Knotgroep Uithoorn is hij ook al vele jaren actief als `snelle scheerder`! Heel veel knotwilgen zijn in de loop der jaren door hem keurig en snel geschoren. Meneer Overwater zit nooit verlegen om een praatje maar gaat daarna ook weer graag aan de slag. Ook houdt hij tuinen bij voor mensen die er na het overlijden van hun partner alleen voor komen te staan. Daarnaast helpt hij bij de laatste voorbereidingen van de Kwakelse Veiling. 

Ron Schiedon
Ron Schiedon is een professional in de branche van orthopedische schoentechniek en draagt dit op vele manieren uit zonder daar iets voor terug te willen ontvangen. In 2004 startte hij als bestuurslid bij de Nederlandse Vereniging voor Orthopedische Schoentechniek en daarnaast zag hij ook nog ruimte om praktijk docent te worden op het Open Science Community Utrecht. Deze activiteiten heeft hij altijd met veel inzet en passie vervuld. Naast zijn drukke werkzaamheden heeft hij een zeer groot sociaal hart. Vele clubs en verenigingen doen een beroep op hem waarbij de minder validen een bijzondere plaats innamen. Of het nu is voor een fysieke of een financiële bijdrage, hij ziet altijd wel mogelijkheden om de aanvrager te helpen. Hij speelt een grote rol voor de in de orthopedische tak van veiligheid- werkschoenen voor de orthopedische schoen technische branche en neemt plaats in de NEN-commissie. 

André van Zadel
Sinds 2000 is de André van Zadel actief als vrijwilliger bij het verpleegtehuis Het Hooge Heem, hier is hij onder andere chauffeur voor de bus uitstapjes met bewoners. En met de feestdagen of op een ander bijzonder moment helpt hij graag mee met het versieren van de ruimten. Bij De Zonnebloem is hij sinds 2007 vrijwilliger. Ze kunnen en mogen altijd een beroep op hem doen. Hij is altijd goed gehumeurd, zeer vriendelijk en gezellig met de gasten. Daarnaast brengt hij als chauffeur de gasten van a naar b en helpt ook met het rondbrengen van pakketten en brieven. Ook is hij één van 15 vrijwilligers uit een groep fietsers die wekelijks graag, rollator of rolstoel afhankelijke personen, een aantal uren fietsplezier aanbiedt. 

Freek Dokter
Op dezelfde ochtend is ook een elfde inwoner, Freek Dokter, van de gemeente Uithoorn onderscheiden, maar hij kreeg de versierselen opgespeld in een buurgemeente en wel door de burgemeester van Ouder-Amstel. Dit, omdat hij zijn vrijwilligerswerk uitvoert in die gemeente. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Bij het Oranjecomité in Ouderkerk was hij van 1983 en 2002 lid en vanaf 2002 tot heden is hij hier voorzitter. Als voorzitter, is de heer Dokter bezig met de sponsoring, is hij de vaste contactpersoon, ontvangt gasten en regelt de vergaderingen, en zit tevens alle vergaderingen voor. Hij was van 1983 tot 2010 zeer actief in het 4 en 5 mei comité. Momenteel is hij nog steeds actief maar meer in de ondersteunende rol naast de activiteiten van zijn vrouw die lid is van het huidige 4 en 5 mei comité. Hij regelt het programma, gaat over de kerkmaaltijd, en de kranslegging. Tevens is hij nu bezig met de veteranen in Ouder-Amstel.

Foto: De 10 inwoners van de gemeente Uithoorn met hun lintje, opgespeld door burgemeester Heiliegers. (Foto: Patrick Hesse / Vision Quest)