Tegeltjes terug in nieuwbouw Rooie Dorp

Aalsmeer – Een hele geschiedenis heeft het project nieuwbouw Machineweg (Rooie Dorp). Reeds in 2008 hebben de gemeente en woningbouwvereniging Eigen Haard vastgesteld dat hier nieuwbouw moet komen. Twee jaar later, in 2010, vroeg de gemeenteraad het college om de sloop te heroverwegen en een onderzoek te doen naar renovatie van de woningen in het Rooie Dorp. Weer twee jaar later, in 2012, bleek uit het gemaakte bouwkundige rapport dat renovatie geen oplossing bood en werd toch voor nieuwbouw gekozen. Gisteravond, donderdag 5 februari 2015, is het visiedocument met het programma van eisen voor de nieuwbouw besproken in het Ronde Tafel Gesprek. Inderdaad een lang traject. “Het heeft nogal wat voeten in aarde gehad”, zo zei wethouder Verlaan. Maar het eindpunt nadert. Twee dames hadden zich gemeld om over dit agendapunt mee te praten. Voor de wethouder geen onbekenden. Om precies te zijn zeven maanden en veertien dagen geleden kwamen Hedwig van de Peet en Anja van der Heuvel aandacht vragen voor hun buurtje. Wanneer gaat er nou nieuw gebouwd worden aan de Machineweg? Het was voor wethouder Verlaan zo’n beetje het eerste project dat hij onder z’n hoede nam. Net geïnstalleerd, maar zo blijkt gelijk alert en voortvarend. De wethouder is direct in gesprek gegaan met alle partijen en kon tijdens het RTG mededelen dat de nieuwbouw nadert. “Ik hoop dat de bouw van dit project nu snel van start kan gaan. Het is van groot belang dat de bewoners en Eigen Haard nu eindelijk weten waar ze aan toe zijn. Dit is in ieders belang”, aldus wethouder Verlaan. Overigens is de groep ‘oude’ bewoners een stuk kleiner geworden, zo vertelden de dames. “Er zijn er al veel verhuisd. We hebben nu veel tijdelijke buren, waaronder een groot aantal studenten.” Maar over het feit dat er nu (eindelijk) spijkers met koppen geslagen gaan worden, zijn de dames heel tevreden. “Het aanzien holt achteruit.” Over de communicatie met de gemeente zijn beiden lovend. De opgerichte begeleidingscommissie heeft goed werk gedaan. Een opsteker voor de wethouder, want er wordt de gemeente nogal eens gebrek aan participatie verweten. Hedwig en Anja gaven aan verder te willen en kregen hierin medewerking van alle fracties. “Ik hoop samen met u op een vlot verloop”, aldus voorzitter Dick Kuin. Het nieuwbouwplan is inclusief de woning op nummer 113. Deze is nu door Eigen Haard aangekocht.

Leuk detail: De typerende tegeltjes in de muren van de huizen gaan bewaard blijven en gaan verwerkt worden in de nieuwbouw. “Een uitdrukkelijke wens zelfs van Eigen Haard”, aldus wethouder Verlaan op de vraag van Danny Tol van AB of de tegeltjes als een ‘knipoog naar het verleden’ behouden kunnen blijven. Roept dan toch de vraag op waar toch de tegeltjes uit destijds de Markt- en Seringenstraat gebleven zijn? Ze waren voor de sloop uit de huizen gepeuterd om herplaatst te worden… In ieder geval gaan de nieuwe huizen aan de Machineweg wel opgesierd worden met de ‘oude’ tegeltjes. Het programma van eisen gaat nu nog behandeld worden in de vergadering van de Raad op donderdag 19 februari. De wethouder sprak de wens uit te hopen dat in 2017 de nieuwe huizen bewoond kunnen worden.

Door Jacqueline Kristelijn

 

Foto: De raad en wethouders tijdens het Rode Tafel Gesprek.