Sven Spaargaren en Greta Holtrop nieuwe wethouders

Aalsmeer – De coalitiepartijen Absoluut Aalsmeer, CDA, VVD en D66 hebben de afgelopen periode de tijd genomen om aanvullende afspraken met elkaar te maken om op enkele belangrijke dossiers meer duidelijkheid te scheppen om tot goede, gewogen beslissingen te komen in het belang van de inwoners en ondernemers in de gemeente. Ook zijn twee nieuwe wethouders kandidaten geselecteerd. Greta Holtrop van Absoluut Aalsmeer en Sven Spaargaren (VVD-raadslid in Oegstgeest) komen naast de huidige wethouders Bart Kabout (CDA) en Willem Kikkert (D66) het college versterken. De twee nieuwe kandidaat-wethouders worden op donderdag 29 juni in de vergadering van de gemeenteraad voorgesteld.

Gezamenlijke wil

Het vertrek van Robert van Rijn en Dick Kuin is een politiek feit, maar doet op het menselijk vlak pijn. Daar zijn in de coalitiefracties goede gesprekken over gevoerd. In deze gesprekken is vast komen te staan dat er onderling vertrouwen is en dat er bovendien de gezamenlijke wil is om veel te doen voor de gemeente Aalsmeer. Vanuit deze basis zijn de vier coalitiepartijen om tafel gegaan om met elkaar inhoudelijk te bepalen wat er nodig is voor de gemeente in de komende jaren.

Kasteleinweg, woningbouw en vergroening

Zo zijn er afspraken gemaakt over het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Burgemeester Kasteleinweg en de renovatie van de Uiterweg, over de woningbouw bij Hoofdweg Zuid en de Oosteindedriehoek, over de uitvoering van de centrumvisie Aalsmeer en het opstellen van de centrumvisie Kudelstaart, over vergroening, duurzaamheid en biodiversiteit en over begrotings-discipline. Ook wil de coalitie de geluiden uit de samenleving met betrekking tot dienstverlening serieus nemen om tot een verbetering te komen.

Fort en Greenpark

Over Fort Kudelstaart en Greenpark Aalsmeer is, met respect voor elkaars standpunten, afgesproken dat het nieuwe college de plannen wel voortzet, maar dat deze niet kunnen rekenen op draagvlak van Absoluut Aalsmeer.

De coalitiefracties hebben naar elkaar het vertrouwen uitgesproken dat zij daadkrachtig en in een transparante verhouding in de raad, en belangrijker met de samenleving, invulling gaan geven aan hun rollen als volksvertegenwoordigers en de vier wethouders als bestuurders namens de gemeenteraad van Aalsmeer.

Foto: Greta Holtrop (zwarte blouse) te midden van leden van Absoluut Aalsmeer tijdens de verkiezingsavond.