Subsidie van provincie voor restauratie Fort Kudelstaart

Aalsmeer – De provincie Noord-Holland heeft bijna 5.5 miljoen euro subsidie verdeeld voor de restauratie van 53 rijksmonumenten. Dit jaar krijgen onder andere Museum Stoomgemaal Halfweg (Haarlemmermeer), Grote Kerk Oosthuizen (Edam-Volendam) en Fort Kudelstaart (Aalsmeer) een deel van het beschikbare budget. Met de subsidie wil de provincie het behoud van rijksmonumenten via restauratie stimuleren.

De vraag naar financiële bijdragen voor restauratieprojecten is groot. Dat blijkt uit de ruim 60 subsidieaanvragen die de provincie voor de periode 2024 heeft ontvangen. De subsidie is bedoeld voor rijksmonumenten zonder woonfunctie zoals kerken, molens en industrieel erfgoed.

De 53 monumenten die subsidie ontvangen vallen voornamelijk onder religieus erfgoed. Dit jaar draagt de provincie bij aan het restaureren van het orgel van de Hervormde gemeente Bennebroek en die van de Hervormde gemeente ‘s-Graveland. Er zijn ook aanvragen voor de restauratie van kerken gehonoreerd, onder andere de Grote Kerk Alkmaar, de Sint-Odulphuskerk in Assendelft en de Evangelisch Lutherse Kerk in Amsterdam. Daarnaast is er subsidie beschikbaar gesteld voor musea, molens, fort, theater, stoomgemaal, stolboerderij en joods herinneringscentrum.

Rijksmonumenten van betekenis

De provincie vindt het belangrijk dat rijksmonumenten behouden blijven en toegankelijk zijn voor het publiek. De restauratie- en herbestemmingen dragen hieraan bij. De provincie voert de regie bij de verdeling van de subsidiegelden, waarvan de helft van het Rijk afkomstig zijn.

Noord-Holland telt ongeveer 14.000 rijksmonumenten, duizenden gemeentelijke monumenten en zo’n 500 provinciale monumenten.