Gratis lespakket ‘Omgaan met Pesten’

‘Wees een held’ voor thuisonderwijs

Uithoorn/De Ronde Venen – Stichting Omgaan met Pesten ondersteunt kinderen, ouders en professionals nu de scholen gesloten zijn met een vervolg op de nieuwe campagne ‘Wees een held!’ met een serie artikelen en een lespakket dat thuis ingezet kan worden rond de dag tegen pesten op 19 april.

Het lespakket omvat verschillende werkvormen om spelenderwijs in gesprek te gaan over heldengedrag. Op deze manier kunnen pedagogisch professionals en ouders een keuze maken voor werkvormen die passen bij de kinderen. Het lespakket kan in het basisonderwijs binnen het thuisonderwijs en les op afstand worden ingezet, maar ook in de kinderopvang of andere omgevingen waar jeugd en jongeren samenkomen.

Daarnaast kunnen ouders zelf met het pakket aan de slag. Het lespakket bevat activiteiten gericht op: Waardering voor elkaar, Positief denken, Omgaan met gevoelens,  Heldendaden, Als held terug naar school. Op dit moment zijn er al 2500 lespakketten verspreid. Het lespakket kan rond de week tegen pesten, maar uiteraard ook op een later moment in dit schooljaar nog eens aangeboden worden. Doorlopende aandacht voor het omgaan met elkaar in de groep werkt preventief.  Met het lespakket wil de stichting scholen en andere organisaties inspireren om samen met de kinderen aan de slag te gaan en te werken aan een veilige omgeving waarin respect, acceptatie en waardering de boventoon voeren.

Website

Op https://www.omgaanmetpesten.nl/sociale-veiligheid-in-tijden-van-corona/ vind je meer informatie over de artikelen, het lespakket, verdiepingsworkshops die de trainers geven en de workshops voor ouders of professionals.

Dit pakket aan ondersteuning is ontstaan vanuit het initiatief van docenten, bestuursleden en trainers die in deze tijd het verschil willen maken. “Ook nu gaat pesten gewoon door. Eén op de tien kinderen op de basisschool wordt gepest. Dat zijn er in een klas al snel 2 tot 3 die jouw hulp nodig hebben. Op het VO liggen deze aantallen iets lager. Meer dan de helft van de leerlingen in een groep wil het vaak anders, maar weet niet hoe. Het lijkt misschien in eerste instantie of je nu – op afstand – niets kunt doen. Niets is echter minder waar”, vertelt Mirelle Valentijn, voorzitter van de Stichting vanuit Wilnis.

Held

“Hoe meer kinderen pesten afkeuren, hoe kleiner de kans op pesten in de klas of bij de sportclub. Vanuit Stichting Omgaan met Pesten gaan wij ervan uit dat je een held kunt zijn door in de eerste plaats goed voor jezelf en je eigen grenzen te zorgen en in de tweede plaats voor een ander. De groepsdruk bij pesten is hoog. In je eentje is het moeilijk om het verschil te maken, maar samen met andere helden wordt dat gemakkelijker. Hoe meer helden er zijn in een groep, die zorg hebben voor zichzelf en elkaar en pesten niet oké vinden, hoe kleiner de voedingsbodem voor pestgedrag wordt”, aldus Mirelle, “want ieder kind een held kan zijn.”

Sterk

De trainers van stichting Omgaan met Pesten zijn actief in heel Nederland en professionals. Scholen en andere organisaties kunnen terecht bij trainers voor deskundigheidsbevordering van personeel en ouders en voor ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van antipestbeleid. Ook geven trainers de antipestprogramma’s ‘Sta Sterk op School ‘en ‘Omgaan met Elkaar’ aan klassen binnen het basis- en voortgezet onderwijs. Ouders kunnen hun kind aanmelden voor een Sta Sterk training.

In mei begint de opleiding tot trainer omgaan met pesten met een online start en in september draait weer een opleiding voor de functie van anti-pestcoördinator/ coördinator sociale veiligheid binnen het onderwijs.