Startnotitie De Hoeksteen in commissievergadering

Aalsmeer – In de gezamenlijke vergadering van de commissies Ruimte en Maatschappij en Bestuur afgelopen dinsdag 7 februari is gesproken over de startnotitie voor De Hoeksteen. De gemeente is eigenaar van de percelen waarop de voormalige school aan de Ophelialaan staat en wil het gebouw een woonbestemming geven. In de startnotitie zijn plannen geschetst voor de realisatie van totaal 22 koopwoningen, waarvan 32% in het goedkopere, 41% in het middeldure en 27% in het dure segment.

Tijdens de vergadering waren er twee insprekers, die aandacht vroegen voor de leefbaarheid van de omwonenden en hun privacy. Gevraagd werd zoveel mogelijk groen te behouden. Over het zogenaamde bomenplan zijn door verschillende raadsleden vragen gesteld aan de wethouder. Ook werd gevraagd of het wellicht mogelijk is eveneens sociale woningbouw op deze bestemming te realiseren.

Beeldvormend en oordeelsvormend

Het betrof overigens een beeldvormende vergadering. Tijdens deze vergadering zijn inwoners en belanghebbenden welkom om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan en doen de raadsleden geen uitspraken, maar vormen zij een oordeel. Het gaat erom zoveel mogelijk informatie te verzamelen zodat zij zich een zo goed mogelijk beeld kunnen vormen. Pas in de oordeelsvormende commissie wordt wel of niet goedkeuring gegeven voor de definitieve beslissing in de raadsvergadering. Op dinsdag 21 februari komt de commissie bijeen voor deze oordeelsvormende commissievergadering en wordt opnieuw gesproken over startnotitie De Hoeksteen.