Start besluitvorming Uithoornlijn

Uithoorn – De Stuurgroep Uithoornlijn heeft de plannen voor de Uithoornlijn (Voorkeursvariant) vastgesteld en vrijgegeven voor besluitvorming. In het uitgewerkte voorstel zijn de aanpassingen verwerkt die zijn gedaan naar aanleiding van de consultatieronde. Een belangrijke aanpassing is de toevoeging van een busverbinding tussen Zijdelwaard en Amstelveen Centrum. Het uitgewerkte voorstel wordt de komende periode voorgelegd aan de gemeenteraden van Uithoorn en Amstelveen, Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en de Regioraad. Op basis hiervan nemen zij een besluit over de komst van de Uithoornlijn.

Voorkeursvariant Uithoornlijn
De voorkeursvariant bestaat uit het doortrekken van de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum van Uithoorn over het tracé van de Spoordijk. De tramhaltes zijn voorzien bij Aan de Zoom, het busstation Uithoorn en Dorpscentrum. De Uithoornlijn vervangt de huidige directe busverbindingen uit Uithoorn naar Amstelveen en Amsterdam, met uitzondering van een busverbinding tussen Zijdelwaard en Amstelveen centrum.
‘Het college is zeer verheugd om de gemeenteraad dit voorstel te mogen voorleggen. Wij vinden dit een grote kans voor Uithoorn. Het geeft de gemeente hoogwaardig, betrouwbaar en toekomstvast openbaar vervoer. Als besloten wordt de Uithoornlijn aan te leggen gaat een grote meerderheid van onze inwoners erop vooruit wat betreft de kwaliteit van het openbaar vervoer. Zeker nu met de aanvullende busverbinding tussen Zijdelwaard en Amstelveen Centrum.’ Aldus wethouder van verkeer in Uithoorn, Marvin Polak. Voor meer nieuws over dit onderwerp lees de Nieuwe Meerbode van woensdag 21 september