Groen-Rode Scheg wordt groots sportpark

Uithoorn – Op 24 november jl. was er eindelijk meer duidelijkheid over het park de Groen-Rode Scheg bij winkelcentrum Zijdelwaard. Na ruim een half jaar gesteggel over een trapveldje dat vervangen zou worden door een betonnen exemplaar, blijkt dat een groot deel van het park verandert in multifunctionele sportterreinen. Overlast

De gemeente Uithoorn vindt niet dat door de drie nieuwe sportterreinen het groene karakter van het park verloren gaat, zo blijkt uit informatie die de gemeente deelde.
Bewoners van de Europareiflats, een belangrijke doelgroep voor de nieuwe sportactiviteiten in het park, en van Zijdelwaard kregen een uitgebreide brief met een tekening van de gemeente. Naar verwachting zal het bedrijf Kompan in december starten met de voorbereidende werkzaamheden.

Plan op website gemeente
Uit de meest actuele tekening, die overigens niet bij de brief was gevoegd maar recentelijk op de website van de gemeente is geplaatst, blijkt het plan het volgende te behelzen: een betonnen speelveld nààst het bestaande en afgekeurde trapveldje, een beweegtuin voor ouderen met onder andere fietstoestellen en een locatie met een parcours aan klimrekken. Daarnaast krijgen de sportterreinen tegen de verwachting in maar liefst zeven zitbanken. NB nu is er één zitbank in het park bij de huidige drie speeltoestellen en die geeft al veel overlast (zie foto). Het sporten zal deels onder begeleiding plaatsvinden, zo laat de gemeente weten.

Overlast
Hoewel de gemeente het plan bracht als plan van de buurt en potentieel gebruik door schoolkinderen van zowel ’t Startnest als De Vuurvogel (zij zijn ook de grootste groep geënquêteerden), blijkt nu uit informatie van de gemeente dat de gemeente het onder andere van belang vindt om jongeren te helpen hun vrije tijd in te vullen en structuur te geven. De grootste zorg van omwonenden is de vrees dat de huidige geluids- en andere overlast door met name jongeren enorm zal toenemen. School ‘t Startnest wil overigens met omwonenden goede afspraken maken. Het gaat de buurt eigenlijk met name om de verwachte overlast buiten schooltijden en in de weekenden, in een groen en rustig park zonder toegang vanaf doorgaande wegen en niet voorbereid op verwachte toename van scooters en ander verkeer.