Sociaal loket in 2015 langer open

Aalsmeer – In de zorg gaan per 1 januari 2015 een aantal zaken veranderen. Dan zijn alle gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor de jeugdhulp (Jeugdwet), zorg en ondersteuning (Wmo 2015) en hulp bij het zoeken naar werk (de Participatiewet). Per 1 januari 2015 wordt ook de samenwerking G2 (Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn) opgeheven. Cliënten van de G2 krijgen per 1 januari dus geen brieven meer van de G2, maar direct van de gemeente Aalsmeer. Inwoners kunnen bij de gemeente terecht in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 1431 EH, Aalsmeer. Woont u in Aalsmeer en heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan gaat u naar het Sociaal loket. Hier werken mensen die speciaal zijn opgeleid om u te begeleiden naar de juiste hulp. U krijgt eerst een gesprek, waarin de medewerker van het Sociaal loket samen met u kijkt welke hulp (-middelen) u nodig heeft, wat u zelf kunt doen en wat mensen in uw omgeving voor u kunnen betekenen. Als er in uw gezin of huishouden sprake is van meerdere problemen, dan kan het zijn dat u wordt doorverwezen naar het Sociaal team. De medewerker van het Sociaal team komt op huisbezoek en kijkt samen met u welke hulp u nodig heeft. Vanaf 2 januari 2015 kunt u voor alle vragen voor ondersteuning bij wonen, welzijn, zorg, jeugdhulp, urgentieverklaring voor een sociale huurwoning, inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen, bijstandsuitkering, schuldhulpverlening, leerlingenvervoer en gehandicaptenparkeerkaart en –plaats terecht bij het Sociaal loket. Per 2 januari worden de openingstijden van het Sociaal loket (zonder afspraak) van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. Het Sociaal Loket is maandag tot en met donderdag te bereiken van 8.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur via 0297-387575. Meer informatie is te vinden via www.aalsmeer.nl/sociaalloket.