Seniorenpartij zwaar teleurgesteld in college

Mijdrecht – De Seniorenpartij heeft aanvullende vragen ingediend bij het college van B&W. Dit naar aanleiding van de onvolledige beantwoording van eerder ingediende vragen over de onveilige verkeerssituatie aan de Tweede Zijweg in Mijdrecht. Ondanks de geslotenverklaring voor motorvoertuigen met uitzondering van bestemmingsverkeer en de beperking op breedte en aslast wordt er niet gecontroleerd of gehandhaafd bij het negeren van deze verkeerstekens. Voor fietsers en voetgangers ontstaan hierdoor zeer gevaarlijke situaties en veiligheid kan hierdoor niet gegarandeerd worden. Ook voor de aanwonenden is het een grote ergernis dat deze weg oneigenlijk gebruikt wordt door sluipverkeer van en naar de N201. Dagelijks fietsen hier vele leerlingen vanuit Amstelhoek en Uithoorn naar het Veenlanden college en de middelbare scholen in Uithoorn. Bovendien wordt de groenstrook gebruikt door mensen die hun hond daar uitlaten en is het een aangewezen losloopgebied. 

Onwenselijk
Door het sluipverkeer ontstaat een onwenselijke situatie en dit vraagt om spoedig ingrijpen vanuit de gemeente. Het mag niet zo zijn dat gemeente, ondanks dat ze op de hoogte zijn, pas ergens in de loop van 2024 een projectplan gaat maken en daarna pas besluit welke maatregelen genomen gaan worden. Ook geeft het college niet aan om welke specifieke maatregelen het gaat. Volgens de Seniorenpartij zijn er meerdere mogelijkheden om controle en/of handhaving toe te passen op korte- en lange termijn. Wij verzoeken het college dan ook met spoed maatregelen te treffen om de veiligheid van bewoners, fietsers en voetgangers aan de Tweede Zijweg te garanderen. Een actie die past binnen het beloofde coalitieprogramma.