Aalsmeer stapt uit samenwerking: ‘Dag Amstelveen’

Aalsmeer – “Een nieuw historisch moment voor Aalsmeer”, zo zei wethouder Robert van Rijn donderdag 17 oktober aan het einde van de bijzondere, extra raadsvergadering. Eén onderwerp stond op de agenda: De ambtelijke samenwerking met Amstelveen. Na zeven jaar huwelijk is de magie op en hebben het college en de fracties besloten op zoek te gaan naar nieuwe kansen.

Tijdens de raad is dit officieel en unaniem besloten. De gemeenteraad heeft het college middels een gezamenlijke motie opgedragen de gemeente Amstelveen te laten weten dat Aalsmeer uit de ‘Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer-Amstelveen’ stapt, uiterlijk met ingang van 1 januari 2022. Ook hebben burgemeester en wethouders de opdracht gekregen om een verkenning te starten naar andere, gelijkwaardige samenwerkingsvormen.

Zelfstandigheid verstevigen

De raad is van mening dat de huidige samenwerking op deze wijze niet langer kan voortbestaan, de tijd is aangebroken om nieuwe keuzes te maken die de zelfstandigheid van Aalsmeer verstevigen en balans aanbrengen in een andere vorm van samenwerking met Amstelveen. Waar Amstelveen een voorstander is van een bestuurlijke fusie, is dit voor Aalsmeer uitgesloten, “Niet aan de orde”, aldus de fracties. “Aalsmeer is en blijft een zelfstandige gemeente.”

Niet voort modderen

Al geruime tijd zijn er zorgen over de oplopende kosten (van 10 naar inmiddels 20 miljoen) en het ontbreken van sturing en regie. “Wij gaan op zoek naar andere, wel gelijkwaardige samenwerkingen”, aldus wethouder Robert van Rijn. “Het rapport zegt niet voort modderen, daar houden wij van het college ook niet van. We willen onze beide benen op de grond houden, ook qua financiën.” De wethouder wees de fracties er op dat er financiële consequenties aan de motie (uittreden en zoektocht naar andere partners) verbonden zullen zijn, maar dit was voor de fracties geen reden om alsnog ‘nee’ te zeggen. Bij het stemmen gingen alle handen de lucht in: ‘Dag Amstelveen’.

Wethouder Robert van Rijn aan het woord.

Gelijkwaardig

Het is overigens natuurlijk niet zo dat de band met Amstelveen definitief verbroken wordt. Met de huidige vorm van ambtelijke samenwerking wil Aalsmeer niet verder. Mogelijk komen de twee gemeenten tot een overeenkomst waarbij Aalsmeer en Amstelveen wel gelijkwaardige partners worden. Want, zo zei wethouder Robert van Rijn: “Met de ambtenaren op de afdelingen is altijd goed samengewerkt. Het wringt op bestuurlijk en directie niveau.” De wethouder complimenteerde tot slot alle fracties dat ze qua uitdrukkingen heel professioneel zijn gebleven. Er is geen reactie gegeven op de aantijgingen vanuit Amstelveen.

Op avontuur

De extra raadsvergadering is goed bezocht. Het zat vol op de publieke tribune. “Het onderwerp leeft, ook bij alle inwoners”, concludeerden de fracties en het college. Na afloop klonk geen applaus (dat mag niet), maar er werd wel goedkeurend geknikt. Aalsmeer gaat op avontuur. “Het past bij het karakter van Aalsmeer: Doen”, aldus de treffende woorden van de heer Van der Zwaag van de VVD.