RVB, de VVD en D66 begonnen met formatie  

De Ronde Venen – Tijdens de raadsvergadering van 30 maart hebben Ronde Venen Belang, de VVD en D66 het vertrouwen uitgesproken om met elkaar de formatie te starten. Pieter Heiliegers, de burgemeester van Uithoorn, is door de partijen bereid gevonden om de formatie te leiden. Na een eerste verkenning waarbij er procesafspraken zijn gemaakt zijn de afgelopen week de inhoudelijke gesprekken gestart. Dit was de officiële aftrap van de inhoudelijke formatie. De komende weken voeren RVB, de VVD en D66 inhoudelijke gesprekken. Er wordt gezamenlijk gesproken over over een nieuw coalitieakkoord. Vanuit de gemeente neemt de gemeentesecretaris Ruud Kleijnen deel aan de gesprekken en er is ook ambtelijke ondersteuning.    Ronde Venen Belang, de VVD en D66 hebben het voornemen om samen tot een andere bestuurscultuur te komen. Daarnaast vinden zij het belangrijk dat het toekomstig college samen met de hele gemeenteraad tot een bestendig gemeentebestuur komt dat recht doet aan de verkiezingsuitslag. Passend bij deze nieuwe bestuurscultuur is de open houding die de beoogd coalitiepartners voor ogen hebben.