Ruimte voor insecten is goed voor de natuur

De Ronde Venen – Als het goed gaat met insecten, dan gaat het ook goed met de natuur. Bloemen, planten en (fruit)bomen zijn tenslotte afhankelijk van alles dat vliegt en kruipt. De gemeente houdt daarom bij het onderhoud van het groen zoveel mogelijk rekening met insecten. Ook worden maatregelen genomen om insecten meer de ruimte te geven.
Het gaat niet goed met insecten in ons land. Uit onderzoek blijkt dat sommige soorten met meer dan 50 procent zijn afgenomen. Inwoners en natuurorganisaties maken zich hier zorgen over. Een van de organisaties die zich zorgen maakt is Natuurmonumenten. In het ledenblad ‘Puur Natuur’ werden lezers opgeroepen een brief naar de gemeenteraad te sturen met daarin tips hoe de gemeente kan zorgen dat insecten meer de ruimte krijgen.

Ruimte voor dieren

Bij het maaien van slootkanten en bermen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met flora en fauna. Alles wordt niet meer kaal. gemaaid Langs de slootkanten laten ze begroeiing staan. Zo blijft er ruimte over voor insecten en andere dieren om voedsel te vinden en te leven. Daarnaast stemmen ze het maaien af op de bloeitijd van de bloemen in de bermen. Ze maaien dus niet als alles net in volle bloei staat.

Insectenhotel en bijenkast

In het Wickelhofpark in Mijdrecht heeft de gemeente een initiatief ondersteund van de werkgroep Groen, onderdeel van het wijkcomité Twistvlied-Wickelhof. In het park is vorig jaar een insectenhotel geplaatst en dit voorjaar is daar een bijenkast bijgekomen. In de omgeving van het insectenhotel en de bijenkast wordt minder en op andere momenten gemaaid zodat er voldoende voedsel aanwezig is.

Meer bloemen en planten

Wethouder Hagen: “Komende jaar gaan we afwisseling in onze groen versterken. Meer verschillende bloemen en planten zorgt voor gezondere natuur en is goed voor insecten. In onze dorpen willen we het komende jaar meer bollen en meer (bloemrijke) vaste planten neerzetten. We beginnen hiermee in Abcoude en Baambrugge op plaatsen die in het zicht liggen, zoals langs hoofdontsluitingswegen en bij de ingangen van onze dorpen. Ook gaan we bomen en bloemrijke heesters planten die goed zijn voor bijen en andere insecten.’’