Rotonde Zwarteweg open voor verkeer

Aalsmeer – De rotonde bij de Zwarteweg is sinds afgelopen vrijdag 31 juli klaar en weer open voor wegverkeer, fietsers en voetgangers. Op de rotonde hebben fietsers en voetgangers voorrang op het gemotoriseerde verkeer. Dit wordt aangegeven met zebrapaden en haaientanden.

De werkzaamheden hebben een maand geduurd en met de aanleg van deze rotonde is een aanvang gemaakt met het project HOVASZ, aanleg hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Uithoorn, Aalsmeer en Schiphol-Zuid en met de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg.

De planning is dat volgend jaar mei de busbaan klaar is en in september 2021 het hele project voltooid is.

Fokkerweg

De uitvoering van de werkzaamheden vindt in fasen plaats. Fase 1 betreft het aanpassen van het kruispunt, het verbouwen van de fietstunnel, de bouw van een nieuwe bushalte en vervangen van de verkeerslichten bij de Fokkerweg. Hiermee wordt op 21 augustus mee aangevangen.

Legmeerdijk

Half september gaat men aan de slag bij de Legmeerdijk. De rijbanen worden aangepast. Er komt een tijdelijke verharding, zodat er ruimte komt voor de bouw van een fietstunnel.

Van Cleeffkade

Op 17 september gaat de spade de grond in voor de aanleg van een rotonde bij de Van Cleeffkade. Er wordt een bypass aangelegd om doorgang te houden, wel gaan een week lang (van 8 tot 16 oktober) de afslagen naar de Van Cleeffkade en de Oosteinderweg dicht. Op het moment dat deze afgesloten worden is doorgaand verkeer alweer mogelijk. Naast een rotonde wordt hier tevens een fietsenstalling en een bushalte gerealiseerd.

Aalsmeerderbrug

Van september tot december wordt eveneens gewerkt aan de realisatie van een fietsonderdoorgang onder de Aalsmeerderbrug. Het wegverkeer zal hier geen hinder van ondervinden, er zullen wel beperkingen en enkele malen stremmingen zijn voor het scheepvaartverkeer. Vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via hovasz@noord-holland.nl.