Rody van der Pouw-Kraan fractie-assistent CDA

De Ronde Venen – In de raadsvergadering van 30 mei is Rody van der Pouw-Kraan beëdigd als fractie-assistent voor het CDA. Rody is 22 jaar, woont in Mijdrecht en is bezig met de afronding van zijn studie politieke geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Hij is medeorganisator van het AJOC-festival en sport veel in zijn vrije tijd.

Rody is al jaar vijf jaar actief in de lokale politiek. Eerst als lid van de officiële JongenAdviesCommissie (JAC), later als voorzitter van die commissie. Binnen de JAC heeft Rody zich ingezet om meer jongeren te betrekken bij de plaatselijke politiek. Ook liet hij eerder bij herhaling van zich horen door kritische opmerkingen te maken over het gemeentelijke jeugdbeleid. Buiten de gemeente is Rody ook bekend door zijn activiteiten om het openbaar vervoer in de regio te verbeteren. 

Sinds september 2023 is Rody ook actief als commissielid voor het CDA in de Provinciale Staten van Utrecht. In de provincie heeft Rody speciale aandacht voor de onderwerpen als cultuur, inwonersparticipatie en mobiliteit. Eén van zijn speerpunten is het politiekbestuurlijk stimuleren van het aanleggen van een fietstunnel in de vernieuwde provinciale weg N201. De realisatie daarvan moet de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers verbeteren en zorgen voor de fietstoegankelijkheid van Waverveen. Het garanderen van die verbinding voor was in de provinciale plannen allerminst zeker. Mede door zijn inzet op provinciaal niveau zijn een goede fietsverbinding en blijvende bereikbaarheid van Waverveen veel duidelijker politiek ingekleurd.

Rody is zeer gemotiveerd om zich als lokale kracht samen met de gemeentelijke CDA-fractie in te zetten volgens de ideeën van het ‘nieuwe CDA’, de koers die is uitgezet door landelijk partijleider Henri Bontenbal. Vanzelfsprekend kijkt Rody er naar uit om samen te werken met alle collega’s in de gemeenteraad voor de inwoners van De Ronde Venen. Zijn politieke idealen zijn erop gericht om De Ronde Venen mooier, gezonder, veiliger en ondernemender te maken.

Foto:  Almicheal Fraay – @maikeljay.