Rode Kruis aan Huis voor veilig(er) wonen

Uithoorn – Het Rode Kruis afdeling Uithoorn zoekt een coördinator en vrijwilligers die in samenwerking met de organisatie huisbezoeken kunnen afleggen om (onder andere oudere) bewoners te helpen hun huis veiliger bewoonbaar te maken. Voorbeelden zijn er te over. Zo weten we bijvoorbeeld allemaal dat een rookmelder het huis veiliger maakt. Maar hangt er daadwerkelijk een rookmelder? En hoe zit het met die losliggende snoeren en kabels op de grond waarover je kan struikelen? Voorkomen is beter dan genezen. Met hulp van een Rode Kruis vrijwilliger kan in drie huisbezoeken een plan gemaakt worden om het huis veiliger in te richten. De vrijwilliger geeft tips aan de bewoner over hoe de veiligheid vergroot kan worden. Tevens worden aanwijzingen gegeven over het gebruik van het sociale netwerk waarbij in geval van nood makkelijker hulp gevraagd en gekregen kan worden. Kent u mensen die verminderd zelfredzaam zijn, of kunt u zelf wel wat tips en adviezen over veiligheid in en om het huis gebruiken? Binnenkort hopen wij u middels de nieuw aan te melden coördinator en vrijwilligers van dienst te kunnen zijn. Deelname aan het project Rode Kruis aan Huis is kosteloos. Voor uitgebreider nieuws over dit onderwerp zie de Nieuwe Meerbode woensdag 26 november a.s.