Renovatie zwembad volgens onderzoek niet haalbaar

Aalsmeer – Dinsdag 19 maart worden de voorlopige resultaten van het onderzoek naar de toekomst van zwembad De Waterlelie gepresenteerd aan de gemeenteraad tijdens de vergadering van de commissie Ruimte. Het voorlopige onderzoek wijst uit dat renovatie van het zwembad zowel economisch als technisch in elk geval niet haalbaar is. In plaats daarvan dient gekeken te worden naar vervangende nieuwbouw. 

Bewonersenquête

De bewonersenquête is bijna 800 keer ingevuld. De resultaten van deze enquête worden ook gepresenteerd op 19 maart en worden meegenomen in de verdere uitwerkingen van de plannen voor het zwembad. De gemeente bedankt alle inwoners die hebben meegewerkt aan deze enquête voor hun bijdrage aan het maken van een weloverwogen keus voor de invulling van een nieuw zwembad. 

Voorkeursvariant vaststellen

In het verdere proces zullen scenario’s worden uitgewerkt waarna een aantal varianten zal worden opgesteld. De financiën spelen daarbij uiteraard ook een grote rol en deze zullen ook nader besproken worden bij de behandeling van de kadernota dit voorjaar. Als inspiratie voor nieuwe varianten worden zwembad De Beeck in Bergen en zwembad De Wiltsangh in Nunspeet genoemd. Uit de varianten kan de gemeenteraad een voorkeursvariant kiezen, die dan verder zal worden uitgewerkt. In juli zou dan een besluit kunnen worden genomen door de gemeenteraad over het toekomstige zwembad.