Gemeente Uithoorn over baanonderhoud Schiphol

Uithoorn – Minister Harbers bereidt samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de ‘Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2024’ voor. Met deze regeling kan Schiphol tijdens de onderhoudsperioden in 2024 vliegtuigen laten uitwijken naar andere start- en landingsbanen. Dit betekent extra overlast voor zwaarbelaste gebieden als Uithoorn en De Kwakel.

Voor een veilig gebruik van de start- en landingsbanen van Schiphol is jaarlijks onderhoud nodig. Als een baan wordt onderhouden, heeft dat gevolgen voor de andere banen. Daar kunnen dan meer starts en landingen op plaatsvinden. Om dit mogelijk te maken moet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de standaardregeling tijdelijk aanpassen. 

Gemeente Uithoorn is het principieel niet eens met de aanpak van het verschuiven van (grote aantallen) vliegtuigen naar gebieden als Uithoorn en De Kwakel, die toch al zwaar belast zijn. De gemeente wil minder overlast, niet méér.

Wat gaat er gebeuren? 
Ook de Kaagbaan wordt in 2024 onderhouden. Het groot onderhoud is gepland voor de periode van 19 februari tot en met 25 april. De gemeente zegt in haar zienswijze te begrijpen dat onderhoud nodig is. Maar dat de gevolgen van de tijdelijke regeling onacceptabel zijn voor haar inwoners. De gemeente vindt dat élke maatregel en ontwikkeling van Schiphol moet leiden tot herstel van de verstoorde balans tussen Schiphol en haar omgeving.

Procedureel is de regeling juist opgesteld. Dat gold ook voor de uitvoering van het reguliere onderhoud van de Kaagbaan in september 2023. En hoewel de afgesproken procedure werd nageleefd, dreven de werkzaamheden een aanzienlijk deel van de inwoners tot wanhoop. De hele dag vluchten (tot wel 500 per dag!), van ‘s ochtends 06.30 uur tot ‘s avonds 22.30 uur. Dit is onacceptabel voor een gezonde leefomgeving en leefbaarheid voor inwoners van Uithoorn. En dat onderhoud was ‘slechts’ negen dagen. Het is niet zeker of het onderhoud in het voorjaar tot evenveel dagelijkse vluchten gaat leiden. Dit hangt vooral af van het weer en de windrichting.

Wat vindt de gemeente Uithoorn?
De gemeente Uithoorn vindt dat onderhoud erbij hoort en dus moet worden meegenomen in de standaardvoorwaarden die de overheid aan Schiphol stelt. Als banen dicht moeten voor onderhoud, moeten vliegtuigen uitwijken. Dat is logisch. De gemeente vindt dat die vluchten niet naar andere zwaarbelaste gebieden mogen worden geschoven. Daarom wil de gemeente niet dat er nog meer vluchten naar de Aalsmeerbaan worden geschoven. Ook niet tijdelijk.

Door het schuiven van de vliegtuigen stellen Schiphol en het ministerie de operatie boven de leefkwaliteit van de inwoners. De balans, waar inwoners van de gemeente Uithoorn al zo lang naar verlangen, moet worden hersteld. En dat betekent op zijn minst dat de grenswaarden niet worden opgerekt. Ook niet tijdelijk.

Daarnaast roept de gemeente Schiphol op om in ieder geval te zorgen dat inwoners zo min mogelijk belast worden. Ook tijdens onderhoud van andere banen. Bijvoorbeeld door te kijken naar andere oplossingen. Zoals het vertragen of verminderen van vluchten of het verplaatsen ervan naar andere luchthavens. De gemeente realiseert zich dat onderhoud noodzakelijk is. Iedereen wil een veilige luchthaven. De gevolgen van onderhoud moeten echter niet afgewenteld worden op de omgeving.

Waar vind ik meer informatie?
Meer informatie over de consultatie vindt u op de website www.internetconsultatie.nl.
De volledige zienswijze van gemeente Uithoorn staat op www.uithoorn.nl/wonenbijschiphol.

Foto: Luchthaven Schiphol.