Raadsprogramma bijna rond, vorming college gestart

Aalsmeer – De onderhandelaars van de fracties zijn afgelopen woensdagavond 25 mei wederom bijeen gekomen. Het opstellen van het nieuwe raadsprogramma bevindt zich in de eindfase. Parallel wordt al gewerkt aan de formatie: de vorming van een nieuw college.

In principe akkoord

Onder leiding van de procesbegeleider Herman Rijksen is constructief gewerkt aan de inhoud van het raadsprogramma 2022-2026. De onderhandelaars zijn in principe akkoord met de inhoud, maar de haalbaarheid van een paar punten wordt nog ambtelijk uitgezocht. Daarna wordt de definitieve tekst ter goedkeuring voorgelegd aan de raadsfracties. Wanneer alle fracties akkoord zijn met het concept raadsprogramma, wordt het gepubliceerd en vervolgens besproken en vastgesteld in een vergadering van de gemeenteraad.

Vorming college

Nu de onderhandelaars het op inhoud met elkaar eens zijn, wordt ook al gewerkt aan de vorming van een nieuw college. Dit heeft de formatieperiode. Hierin wordt bepaald welke kandidaat-wethouders voorgedragen worden. Het college wordt verantwoordelijk voor het uitwerken van het raadsprogramma. De onderhandelaars vinden het belangrijk om met inwoners en ondernemers het gesprek hierover aan te gaan. Het is de wens van de onderhandelaars om de opmerkingen die uit deze gesprekken komen, mee te geven aan het nieuwe college om te verwerken in het collega-uitvoeringsprogramma.

Absoluut Aalsmeer, CDA, VVD, D66, Groen Links en PvdA