Raadslid Herman Bezuijen verlaat gemeenteraad

Uithoorn – De fractievoorzitter van de Gemeentebelangen, Herman Bezuijen, gaat per eind september de gemeenteraad van Uithoorn verlaten. Na 14 jaar deel te hebben uitgemaakt van de fractie van Gemeentebelangen komt er een einde aan zijn politieke loopbaan in Uithoorn.

In 2009 werd hij lid en nam hij deel aan de fractievergaderingen. Na een periode als fractie assistent (2010 – 2014) werd hij in 2014 gekozen als fractievoorzitter en heeft deze positie tot het eind bekleed. Hij heeft deze beslissing genomen als gevolg van een privé- reden. Hij heeft namelijk besloten om te gaan verhuizen en zal dan niet langer woonachtig zijn in de gemeente Uithoorn. Het is wettelijk niet toegestaan om als raadslid te functioneren in een gemeente waar men niet zelf woonachtig is.

De zetel van Gemeentebelangen zal worden ingenomen door Kees Post. Kees is al een aantal jaren lid van de lokale partij en heeft al meerdere malen op de verkiezingslijst gestaan. In de raadsvergadering van 29 september aanstaande zal Kees officieel als raadslid worden geïnstalleerd. Tot die tijd zal hij zich inlezen en inwerken in de diverse dossiers. In diezelfde vergadering zal afscheid worden genomen van Herman Bezuijen.

Het fractievoorzitterschap, en daarmede het Politiek Leiderschap van Gemeentebelangen zal worden overgenomen door Petra van Leeuwen – van der Hoorn. Petra heeft zich snel ingewerkt na de verkiezingen van vorig jaar en geniet het volle vertrouwen van de fractie.

Op de foto: v.l.n.r.
Petra van Leeuwen – van der Hoorn: nieuwe fractievoorzitter en politiek leider van Gemeentebelangen
Herman Bezuijen: vertrekkend fractievoorzitter 
Kees Post: nieuw raadslid voor gemeentebelangen per 28 september 2023