Raad voor motie ‘zonder geld geen gemeente’

Aalsmeer – Bij veel gemeenten bestaan grote zorgen over de financiële toekomst. Gemeenten zijn voor hun financiën voor een belangrijk deel afhankelijk van de rijksoverheid. Het Rijk is van plan om vanaf 2026 een structurele korting (van zo’n 3 miljard) toe te passen waardoor gemeenten ingrijpend zullen moeten bezuinigen. Die bezuinigingen kunnen zeer ernstige gevolgen hebben voor verschillende maatschappelijke opgaven.

Afgelopen donderdag 14 maart tijdens de vergadering van de gemeenteraad de motie ‘zonder geld geen gemeente’ unaniem aangenomen. De motie roept het nieuw te vormen kabinet op ervoor te zorgen dat gemeenten structureel over voldoende middelen beschikken om hun taken goed te kunnen uitvoeren.