Raad aan de slag met nieuw vergadermodel

Aalsmeer – In de afgelopen raadsvergadering van 19 februari heeft de gemeenteraad een aangepaste wijze van vergaderen vastgesteld. Door een werkgroep vanuit de raad is een nieuw vergadermodel voorbereid om te bewerkstelligen dat de raad zijn werk beter en efficiënter kan doen. De belangrijkste verandering is het instellen van twee aparte commissies: Commissie Maatschappij en Bestuur en de Commissie Ruimte en Economie. Deze vergaderen twee weken voorafgaand aan de raadsvergadering. In de commissies worden de onderwerpen die op de raadsagenda staan voor besproken. Ook is er ruimte voor bewoners om in te spreken over elk onderwerp dat op de agenda staat. In de raad is dat niet meer mogelijk. Hiervoor kunnen inwoners zich tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden bij de griffie. Via mail griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 en 387584. De Ronde Tafel Gesprekken vervallen. Vanzelfsprekend houden bewoners de mogelijkheid om in te spreken. Dat kan in de commissievergadering over onderwerpen die op de agenda staan of tijdens het fractiespreekuur voor de overige onderwerpen.

Planning

Dinsdag 10 maart vergadert de commissie Ruimte en Economie. De onderwerpen die in deze commissie behandeld worden, hebben betrekking op Economie en Duurzaamheid, Open Ruimte en Ruimtelijke ontwikkeling. Donderdag 12 maart vergadert de commissie Maatschappij en Bestuur. De onderwerpen van deze commissie hebben betrekking op Sociaal Domein, Onderwijs en Ontplooiing, Bestuur, Bevolking en Veiligheid (inclusief Financiën en de stukken vanuit de Planning- en control cyclus). Donderdag 26 maart vergadert de gemeenteraad. Erik Abbenhues, fractie-assistent VVD en lid van de werkgroep: “Het nieuwe model is een verbetering, omdat we meer tijd hebben om zaken goed voor te bereiden in de commissievergadering en de eigen fractie. De raadsvergadering is weer zoals die is bedoeld, voor het eindoordeel en de besluitvorming. Het komt de kwaliteit van de besluitvorming ten goede als vergaderingen niet meer duren tot na middernacht.” Alle vergaderingen beginnen om 20.00 uur en worden gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis.