Proosdijlanden heeft nieuwe voorzitter

Op de algemene ledenvergadering van 17 november jl. hebben de leden van de historische vereniging De Proosdijlanden een nieuwe voorzitter benoemd. Aftredend voorzitter Jaap Meulstee gaat zijn vizier binnen het bestuur vooral richten op het kwartaalblad De Proosdijkoerier. Voor de opengevallen vacature is de heer Rob Blans (Mijdrecht) bereid gevonden om de voorzittershamer over te nemen. Rob Blans is 68 jaar, getrouwd en heeft vier kinderen en vier kleinkinderen. Hij studeerde geodesie in Delft, alwaar zijn belangstelling voor het maken van kaarten is gewekt. Na zijn afstuderen en de vervulling van de dienstplicht als terreinmeetofficier (weer kaarten) werkte hij gedurende 41 jaar in de ICT, van programmeur tot lid van de Raad van Bestuur van CMG (nu CGI).
Als vrijwilliger heeft Rob gedurende ruim 40 jaar allerlei bestuursfuncties vervuld bij Scouting Nederland, voornamelijk op gewestelijk en landelijk niveau. Van 2006 tot 2014 was hij lid van de gemeenteraad van De Ronde Venen. Rob heeft altijd veel belangstelling gehad voor geschiedenis en gaat zich daar nu verder in verdiepen binnen de Historische Vereniging De Proosdijlanden. Na zijn benoeming sprak Blans zijn dank uit voor het gestelde vertrouwen en benadrukte nog eens dat het werken met de regionale geschiedenis een interessante en uitdagende bezigheid is, die hij met veel plezier uitoefent. Meer informatie over De Proosdijlanden vindt u op www.proosdijlanden.nl