Geen Poppy campagne dit jaar in Uithoorn

Uithoorn – Door alle beperkingen en het leed dat het COVID-19 virus teweeg heeft gebracht en nog steeds veroorzaakt, is 2020 een jaar geworden dat niet snel meer vergeten wordt. Het had een jaar moeten zijn waarin wij onze vrijheid groots hadden moeten vieren en herdenken, 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ook de jaarlijkse Poppy campagne wordt hierdoor beïnvloed. In de periode van medio oktober tot en met 11 november, genaamd Remembrance Day, dragen velen in de Angelsaksische landen een Poppy (klaproos) ter nagedachtenis aan diegenen, die gestorven zijn voor onze vrijheid. Deze traditie is ontstaan na de Eerste Wereldoorlog en is wereldwijd een algemeen geaccepteerd moment om stil te staan bij het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en de slachtoffers te herdenken, die gevallen zijn bij het behouden daarvan.

Vorig jaar is voor het eerst de Poppy campagne in Uithoorn gehouden op het Amstelplein. Vanwege de Corona is het dit jaar helaas niet mogelijk om op die manier aandacht te geven aan de Poppy campagne. 

Doneren

Tijdens de campagne is het gebruikelijk dat men een donatie doet in de daartoe bestemde bussen. De opbrengst van deze donaties wordt volledig gebruikt voor de ondersteuning van Canadese veteranen, hun familieleden en/of nabestaanden en tevens voor de educatie van jongeren om ervoor te zorgen dat wij nooit zullen vergeten wat de bevrijders voor ons hebben gedaan. Helaas kunnen dit jaar de Poppies niet worden uitgereikt, maar wie desondanks toch een donatie wil doen, kan dat door een bedrag over te maken naar de bankrekening van Royal Canadian Legion Poppy Fund: NL34 ABNA 0420639187 onder vermelding van donatie Poppy 2020.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het werk van de Royal Canadian Legion? Kijk dan op de website www.rcl005.nl. En op 11 november, zoals altijd: ‘Lest we forget!’ (Laten wij niet vergeten).