Politiek gaat weer vergaderen

Aalsmeer – De nieuwjaarsrecepties zijn weer afgelopen, er is veel geproost de afgelopen twee weken. Over nu naar de orde van de dag. En dit betekent voor politiek Aalsmeer weer vergaderen. Volgende week dinsdag 24 en donderdag 26 januari komen de fractieleden bijeen voor vergaderingen van de commissies Ruimte en Economie en Maatschappij en Bestuur. Er wordt nog vergaderd in de raadskelder, echter de voltooiing van de raadzaal nadert.

Op de agenda van de commissie Ruimte en Economie op dinsdag wordt gepraat over de nota van uitgangspunten voor het postkantoor aan de Stationsweg. De eigenaar wil hier graag appartementen bouwen. Ook de herontwikkeling van het plangebied Drie Kolommenplein en Raadhuisplein komt aan de orde. Verder wordt de fracties gevraagd in te stemmen met het bestemmingsplan N201-zone/Schipholparkeren en ligt ter bespreking een exploitatieplan voor Nieuw-Calslagen klaar. Het wordt een pittig avondje vergaderen. Op de agenda eveneens: Verlenen vergunning voor bouw woning Aalsmeerderweg 341, vaststelling erfgoedverordening 2017 en uitwerking duurzaamheidsfonds. Voorzitter deze avond is Wilma Alink-Scheltema van PACT Aalsmeer.

Op donderdag 26 januari worden de stoelen in de raadskelder bezet door de leden van de commissie Maatschappij en Bestuur. De Oude Veiling komt uitgebreid aan de orde deze avond. Gepraat wordt over de exploitatie en over kredieten voor de aanloopkosten en de uitgebreide verbouwing. En de positie van Aalsmeer binnen de regio Amstelland en de Meerlanden wordt behandeld. Voorzitter deze vergadering is Dick Kuin van AB.

Definitieve besluitvorming voor alle genoemde onderwerpen staat gepland voor de raadsvergadering van donderdag 9 februari. Beide commissie-vergaderingen beginnen om 20.00 uur en zijn openbaar. Belangstellenden zijn welkom.