Politie

Politie en gemeente starten Donkere Dagen Offensief

Uithoorn – De dagen worden korter, het is sneller donker en dit betekent veelal ook een toename van insluipingen en inbraken in woningen. Net als vorig jaar start de politie in samenwerking met de gemeente het Donkere Dagen Offensief. Met diverse acties gaat de komende maanden informatie gegeven worden over het voorkomen van ongewenste bezoeken door dieven. Een daarvan is het zogenaamde huiskamerproject. Buurtregisseurs komen bij een bewoner in een wijk in huis informatie geven over veiligheid en het voorkomen van inbraken. Ook wordt een rondje door de wijk gelopen en gekeken naar mogelijke onveilige situaties en naar punten waar verbetering nodig is. De bedoeling is dat een inwoner zich opgeeft en een groep buren, zo’n tien tot twaalf, uitnodigt voor dit huiskamerproject. Wijkagent Erik van den Brun is in het Centrum van Aalsmeer enige tijd geleden gestart met dit project en deze persoonlijke bijeenkomsten blijken aan te slaan en effect te hebben. De buurt maakt zich samen sterk om de veiligheid te verhogen. Veelal ontstaat er een saamhorigheid en zijn bewoners alert voor en met elkaar. In Uithoorn gaan de huiskamerprojecten geleid worden door Anthon Nijs. Interesse in dit huisbezoek? De politie is bereikbaar via 0900-8844.

U vraagt, wij rijden
Het Donkere Dagen Offensief houdt ook in dat de politie intensiever met inwoners wil samenwerken. Met ‘u vraagt, wij rijden’ hopen de agenten reactie en actie te creëren. Een onbekend voertuig in de wijk, een vreemd persoon of wordt er veel vuurwerk afgestoken? Meldt het direct bij de politie en er gaat op ingespeeld worden. Ook bij één knal, het geeft de politie de mogelijkheid om het vuurwerk gebruik in kaart te brengen. Vuurwerk dat op dit moment afgestoken wordt, is nagenoeg honderd procent zeker illegaal. Uithoorn is wat vuurwerk gebruik op dit moment koploper in de ruime regio. De politie hoort ook graag van inwoners als zij vermoeden dat er vuurwerk opgeslagen ligt in huizen, schuren of garages. Het is levensgevaarlijk! Ook anonieme meldingen (0800-7000) worden heel serieus genomen. Bij het vinden van vuurwerk in een ruimte of betrapt worden op afsteken op straat worden alle knallers direct in beslag genomen. De eigenaren kunnen rekenen op een boete.

Op de markt
Het Donkere Dagen Offensief gaat ook op de markt extra onder de aandacht gebracht worden. In het mobiele onderkomen van de politie, dat een plaats krijgt tussen alle kramen, kunnen inwoners vragen stellen en zich laten informeren. De markt in Uithoorn is op woensdag en hier geeft de politie acte de présence op 2, 9 en 16 december.