Plannen voor aanpak knelpunten N201

Regio – Gedurende een fiks aantal jaren is de provinciale weg N201 het grootste knelpunt in de verkeersdoorstroming van de provincie Utrecht. Dit ondanks de recente omlegging rond Uithoorn en Aalsmeer. Het is niet voor niets een van de drukste provinciale wegen van Nederland. Het heeft te maken met de toenemende mobiliteit, nieuwbouw van woningen in de aangrenzende woonkernen en de sterke groei van de ruimtelijke en economische activiteiten in het omliggende gebied.

Dat geldt voornamelijk de regio’s De Ronde Venen, Uithoorn, Aalsmeer en Schiphol. De N201 in De Ronde Venen kenmerkt zich door het bereiken en overschrijden van de capaciteitslimiet, voornamelijk in de spitsuren waardoor de doorstroming van het verkeer stagneert vanwege diverse knelpunten in het traject Uithoorn-Vreeland vice versa.

Maar daarin gaat, als het allemaal volgens plan verloopt, op termijn verandering komen. Dit dankzij het in Wilnis wonende statenlid Derk Boswijk. Na zijn verkiezing in 2015 als lid van de Provinciale Staten voor het CDA diende hij namens zijn fractie een motie in om de problematiek van de N201 aan te kaarten. De motie werd breeduit aangenomen waarna het College van Gedeputeerde Staten het oppakte.

De motie ‘Inventarisatie aanpak fileprobleem N201 – Loenerslootse brug’ genoemd, is nu mede de aanleiding dat de provincie het hele traject integraal gaat onderzoeken. “Alle knelpunten vanaf Uithoorn tot Vreeland zullen worden geïnventariseerd en er zal worden onderzocht wat de oplossingen zullen zijn. Alles wordt bekeken, van misschien meer OV, het omleiden van vrachtverkeer vanaf de Bloemenveiling in Aalsmeer via de Fokkerweg en de A9, tot de mogelijkheid van een extra brug bij Loenersloot,” zo laat Boswijk weten.

Het uitgebreide artikel is woensdag 30 augustus in deze krant te lezen.