PAUW Bedrijven ondertekent Taalakkoord met minister Asscher

De Ronde Venen – Afgelopen dinsdag 8 december ondertekende PAUW Bedrijven, samen met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afspraken voor het stimuleren van taalactiviteiten op de werkvloer. Deze afspraken staan in het zogenaamde Taalakkoord. Samen met een groot aantal werkgevers en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zet PAUW zich via het Taalakkoord in voor het verbeteren van taal op de werkvloer. Maar liefst anderhalf miljoen Nederlanders kunnen niet goed lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. Ongeveer de helft van hen heeft een baan. De gevolgen van een taalachterstand, op de werkvloer en daarbuiten, zijn groot
Taal-en cultuurtraining anderstaligen
PAUW Bedrijven geeft mensen die niet op eigen kracht op de arbeidsmarkt kunnen komen een
steuntje in de rug. Het verbeteren van de taalvaardigheid neemt hierbij een belangrijke rol in. PAUW faciliteert, organiseert en ontwikkeld diverse projecten en trainingen om de taalvaardigheid van diverse groepen mensen te verbeteren. Recent startte bijvoorbeeld een taal-en cultuurtraining voor anderstaligen. Geen goede beheersing van Nederlandse taal is een aanzienlijke belemmering om op zoek te gaan naar een baan. Tijdens de taal-en cultuurtraining komen de gebruiken op onze arbeidsmarkt aan bod en wordt er geoefend met de Nederlandse taal, onder andere in werksituaties. Met deze training wordt een belangrijke drempel bij het vinden van een baan weggenomen.
Over PAUW Bedrijven
PAUW Bedrijven is het sociaal werkbedrijf in de regio Lekstroom, Stichtse Vecht en de Ronde Venen. Het bedrijf ondersteunt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om aan de slag te komen. Het werken bij een reguliere werkgever staat voorop. PAUW Bedrijven is voor de uitvoering van de Participatiewet partner voor gemeenten en werkgevers.