Pater Alfons Voorn viert 50 jarig priesterschap

De Kwakel – Op 10 September viert pater Alfons Voorn samen met de Kwakelse parochie zijn 50 jarig priesterfeest. Sinds hij 12 jaar oud was heeft hij zijn leven buiten de Kwakel en grotendeels buiten Nederland doorgebracht. Met twaalf jaar ging hij naar het Klein Seminarie van de Missionarissen van Mariannhill in Arcen (L), zoals zijn broer Theo dat drie jaar eerder had gedaan. Beiden zijn nu Missionarissen van Mariannhill en nog werkzaam in het buitenland, pater Theo in Kenya en Alfons in Papoea Nieuw Guinea.
Na zijn gymnasium in Arcen ging Alfons naar het Noviciaat. Dat is een jaar introductie in het religieuze leven.. Na zijn wijding in 1967 deed hij zijn Eerste Mis in De Kwakel.
In 1969 werd hij naar Spanje gestuurd, waar de Congregatie een opleidingshuis had geopend om nieuwe missionarissen op te leiden. Met een onderbreking van anderhalf jaar in Afrika en een jaar verlof in Nederland is Alfons 34 jaar in Spanje geweest.

Spanje
Daarna meldde hij zich – hij was toen 62 – voor het missiewerk in Papoea Nieuw Guinea (PNG). Daar ging hij heen in 2002 en kwam op een eilandengroep in de Stille Zuidzee terecht. Dat beviel hem best, maar na twee jaar, in 2004, werd hij naar Rome geroepen, waar hij overste werd van het huis waar het algemeen bestuur van Mariannhill is gevestigd. Rome was interessant, maar niet – zoals Alfons zei – waarvoor hij missionaris was geworden. Hij vroeg om terugplaatsing naar PNG. Dat gebeurde in 2008. In PNG had men hem toen nodig in Bomana, bij de hoofdstad Port Moresby, waar Mariannhill ook een opleidingshuis  had. Sinds 2008 woont en werkt hij daar. Van 2008 tot 2015 was hij er ook leraar aan het Catholic Theological Institute.

Overste
Op het ogenblik is hij de regionale overste van de Missionarissen van Mariannhill in PNG, met op het ogenblik 10 leden uit zeven verschillende landen (van Canada 2, van Duitsland 1, van Polen 1, van Kenya 1, van Zambia 1, van Nederland 2 en ook 2 van PNG zelf).
Alfons viert op zondag, 10 september, in de Kwakel met de Kwakelse parochiegemeenschap zijn 50 jarig priesterfeest. De hoofdschotel is de zondagse Eucharistieviering om 9.30 uur. Daarna koffie voor iedereen en gelegenheid tot feliciteren. Als Kwakelse parochie-gemeenschap laten we Alphons uiteraard niet met lege handen terug gaan naar Papoea Nieuw Guinea. Voor deze gelegenheid zullen de melkbussen klaar staan waar een ieder zijn (gevulde) gelukwens in kan doen. Iedereen is van harte welkom!