Overbrengen grondwater over Kudelstaartseweg

Aalsmeer – Bij het surfeiland aan de Kudelstaartseweg lopen sinds kort buizen over de weg. Die zijn bedoeld voor het overbrengen van grondwater. Dat grondwater komt uit de Roerdomplaan waar een bouwput wordt gemaakt voor een parkeergarage onder de nieuwbouw. Voor het overbrengen van het water naar de Westeinderplassen is een vergunning afgegeven door Hoogheemraadschap van Rijnland. 

Het gaat om schoon grondwater dat wordt overgebracht van de bouwput in de Roerdomplaan naar de Westeinderplassen. Elke twee weken wordt door het Hoogheemraadschap van Rijnland bekeken of het water aan alle wettelijke normen voldoet. Volgens het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft het overbrengen van het grondwater geen gevolgen voor de kwaliteit van het (zwem)water in de Westeinderplassen. De bemaling gaat naar verwachting ongeveer twee maanden duren. 

Lichtbruin water

Net na het begin van de stroom grondwater uit de buis kleurde het water in de surfkom van het Waterfront lichtbruin. Het water dat uit de buis komt, was en is helder van kleur. Het is volgens het Hoogheemraadschap aannemelijk dat de krachtige stroom uit de buis de drassige en zanderige bodem in de surfkom heeft omgewoeld. Door het Hoogheemraadschap zijn direct na de constatering extra monsters genomen om de mogelijke gevolgen van het omwoelen in kaart te brengen. De uitslagen van deze watermonsters laten geen gevaar voor de gezondheid zien. Maar omdat zwemmen in het lichtbruine water sowieso als onprettig wordt ervaren, is er vanuit het college deze week opdracht gegeven aan de aannemer om de uitlaat van de buis zo snel mogelijk zo ver mogelijk uit de surfkom te brengen. Dit om omwoeling van de bodem zoveel mogelijk te voorkomen. 

Uitlaat van de buis wordt zo snel mogelijk verlegd

De aannemer heeft aan de gemeente laten weten dat de buizen kunnen worden omgelegd als de vloer van de parkeergarage is gestort. Het tijdelijk uitzetten van de pomp vóór die tijd kan niet omdat de waterdruk dan te hoog wordt voor de bouwput. Naar verwachting van de aannemer kan de uitlaat van de buis begin volgende week omgelegd worden. 

PFAS waarden onder de normen

Er is volgens het Hoogheemraadschap van Rijnland geen enkele reden om aan te nemen dat PFAS waarden in de surfkom zijn verhoogd door de omwoeling van de bodem. Uit eerdere metingen van het zwemwater bleek al dat de PFAS waarden onder de daarvoor geldende normen zijn. Het grondwater dat uit de Roerdomplaan wordt opgepompt voldoet ook aan de daarvoor gestelde normen. In juli doet het Hoogheemraadschap opnieuw een reguliere proef om de resultaten van de proef eerder dit jaar nogmaals te controleren.