Organisatie voor Tweede Kamerverkiezing gestart

Aalsmeer – Her en der zijn de borden geplaatst in de gemeente, het teken dat de organisatie voor de Tweede Kamerverkiezing op woensdag 22 november in volle gang is. De borden zijn zichtbaar, maar ook achter de schermen wordt hard gewerkt om alle stemgerechtigde inwoners de kans te geven om in de eigen buurt het rode potlood ter hand te nemen. 

Er komen in totaal achttien stembureaus in Aalsmeer en Kudelstaart, drie meer dan bij voorgaande Tweede Kamerverkiezingen. Er wordt namelijk een grote belangstelling verwacht voor deze verkiezing en de daaruit voortvloeiende verwerking van de stemmen. 

Ook deze verkiezing zal er weer een prokkelduo ingezet worden op een stembureau (een duo bestaande uit een persoon zonder en een persoon met een (licht) verstandelijke beperking). En er zal opnieuw een stemmal met soundbox beschikbaar zijn in het stembureau in het Raadhuis voor blinden en slechtzienden, zodat ook deze groep zelfstandig kan stemmen. Binnenkort worden de stempassen naar alle inwoners van 18 jaar en ouder verstuurd door de gemeente. 

En dan is het echt aan u/jou: Over een maandje naar de stembus. Al een keuze gemaakt? Er zijn diverse peilingen om te toetsen welke partij het beste bij uw/jouw ideeën past, partijprogramma’s kunnen geraadpleegd worden en vast en zeker volgen er enkele verkiezingsdebatten.